Експрес-доповідь про ціни і тирифи на споживчому ринку Харківської області, страница 7

ЗА ГАЛУЗЯМИ ПРОМИСЛОВОСТІ

До грудня попереднього року

 

1991

1995

2000

2001

 

разів

відсотків

 
Вся промисловість

2,6

3,4

113,5

101,1

Електроенергетика

3,4

4,6

111,7

99,1

Паливна промисловість

1,9

3,8

70,3

97,6

Чорна металургія

2,6

2,4

128,6

100,0

Хімічна промисловість

2,9

2,0

107,5

96,8

Машинобудування

2,4

3,1

125,8

99,4

Деревообробна і целюлозно-

паперова промисловість

2,9

3,1

108,6

93,4

Промисловість будівельних

матеріалів

2,6

3,4

125,8

105,9

Легка промисловість

3,3

2,9

113,3

102,7

Харчова промисловість

117,2

107,4

Харчосмакова

промисловість

(без рибної, м’ясної, масло-

сироробної та молочної

промисловості)

2,2

5,1

119,8

107,4

М’ясна промисловість

5,2

3,0

113,2

128,8

Маслоробна, сироробна і

молочна промисловість

(без виробництва молочних

консервів)

2,2

3,6

99,1

110,2

Виробництво молочних

консервів

2,3

3,1

120,1

87,8

Рибна промисловість

2,6

2,3

130,6

Борошномельно-круп’яна

промисловість

1,0

2,6

129,9

78,9

Комбікормова

промисловість

1,8

4,3

149,6

99,9


3.10.  ІНДЕКСИ ЦІН ВИРОБНИКІВ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

(у відсотках; до грудня попереднього року)

2002

Промисловістьобласті

101,0

Добувна промисловість

70,6

у тому числі

видобування енергетичних матеріалів

70,6

Обробна промисловість

102,9

харчова промисловість та перероблення

сільськогосподарських продуктів

104,6

легка промисловість

100,4

у тому числі

текстильна промисловість
та пошиття одягу

98,9

виробництво шкіри
та шкіряного взуття

103,4

виробництво деревини

та виробів з деревини

89,5

целюлозно-паперова промисловість;

видавнича справа

107,4

виробництво коксу,

продуктів нафтоперероблення

139,2

хімічна і нафтохімічна промисловість

101,9

у тому числі

хімічне виробництво

102,7

гумова та пластмасова промисловість

96,3

виробництво інших неметалевих

мінеральних виробів

(будматеріалів, скловиробів)

102,1

металургія та оброблення металу

103,3

машинобудування

100,1

у тому числі

Виробництво машин
та устаткування

102,4

Виробництво електричного

та електронного устаткування

97,0

Виробництво транспортного

Устаткування

97,0

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

104,7