Експрес-доповідь про зовнішньоекономічну діяльність підприємств Харківської області

Страницы работы

Фрагмент текста работы

12.  ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Зовнішня торгівля товарами

Протягом 2002 року 1773  підприємства області здійснювали зовнішньоторговельні  операції   з   партнерами   із  114   країн світу  ( у 2001 році  -  1848  підприємств  з партнерами із 114 країн ).

Обсяг зовнішньоторговельного обороту за звітний період склав 949,6 млн.дол.США, що на 5,5% більше , ніж у 2001 році . Експортні поставки склали 393,2 млн.дол., що на 7,6% менше проти попереднього року, імпортні надходження збільшились на 17,2% і склали 556,4 млн. дол., що в певній мірі погіршує економічний стан області.     

За цей час підприємства Харківської області експортували продукцію до 93 країн світу , імпортні товари надійшли до підприємств з 99  країн.

Переважна частка експортних поставок та імпортних надходжень товарів припадає на підприємства міста Харкова.

            Харківщина на протязі останніх років постійно входить в першу десятку більших експортерів та імпортерів товарів серед областей України.

Питома  вага області в зовнішньоторговельному обороті України за звітний період склала 2,8%, в тому числі по експорту -2,2%, по імпорту - 3,4%. Харківська область займає 9 місце серед регіонів України по поставках товарів  на експорт  та 7 - по імпортних  надходженнях.

Коефіцієнт покриття імпорту експортом становив 0,71 проти 0,90 у 2001 році.

Від ‘ємне  сальдо  зовнішньої  торгівлі   товарами   збільшилось у 3,3 раза і склало 163,2 млн. дол.( у 2001 році - 49,2 млн. дол.) . Це сталося внаслідок зменшення експорту товарів в країни СНД та значного збільшення імпортних надходжень з  інших країн світу. На протязі останніх років триває тенденція зростання частки зовнішньоторговельного обороту з іншими країнами світу. Так, частка зовнішньоторговельного обороту з країнами СНД у 2002 році становила 48,1%, у 2001 році - 50,3%, у  2000 -53,3%, відповідно.

При цьому, у звітному періоді, експорт товарів до країн СНД складає 236,0 млн. дол.   (60,0%), а до інших країн світу - 157,2 млн. дол.   (40,0%), імпортні надходження - 220,6 млн.дол.  ( 39,6%) та 335,8  млн. дол. ( 60,4%), відповідно.  Починаючи з січня 2002  року  країни Балтії вийшли із складу колишніх країн СРСР і перейшли до складу країн Європи.

            Область  має від ‘ємне сальдо з  62  країнами  світу .  У  значних  обсягах від ‘ємне  сальдо  склалося  з   такими  країнами , як : Німеччина -  43,9 млн. дол., Російська Федерація - 33,1 млн. дол., Сполучені Штати Америки - 22,4 млн. дол., Італія - 18,7 млн. дол.  та  Чеська  Республіка - 18,3 млн. дол .

            Продовжують збільшуватися розрахунки в експортно-імпортних операціях вільноконвертованою валютою.

Так, у 2002 році 54,6% експортних поставок та 74,5% імпортних надходжень здійснювались на вільноконвертовану валюту.

Переважаючими експортерами та імпортерами товарів є підприємства колективної форми власності. Їм належать 80,2%  загального обсягу експортних поставок та 84,6% імпортних надходжень. Частка державних підприємств становила лише 12,8% та 2,9%, відповідно.

Найбільша частка експортних поставок (45,0% від загальної вартості) та імпортних надходжень (44,1%) припадає на долю промислових підприємств області . Питома вага експорту та імпорту підприємств  і організацій торгівлі  та ресторанного  господарства  в  загальному  обсязі  експортно-імпортних  поставок  становила 26,3%  та  42,2% , відповідно.

Як і раніше, основним партнером в експортно-імпортних операціях, є Російська Федерація - 42,7% та 36,1%, відповідно.

            За рахунок поставок   за межі України, котлів, машин, апаратів та механічних пристроїв здійснено  31,3% експортних поставок від загальної вартості

Похожие материалы

Информация о работе