Експрес-доповідь про кількість, розподіл і рух населення Харківської області

Страницы работы

Фрагмент текста работы

15.  НАСЕЛЕННЯ

Згідно до постанови Кабінету Міністрів в період з 5 по 14 грудня 2001 року проводився перший в історії незалежної України перепис населення.

Загальна кількість наявного населення області станом на 5 грудня 2001 року за даними Всеукраїнського перепису населення становила 2914,2 тис.осіб. За час, що минув від перепису населення 1989 року, чисельність населення області скоротилася на 283 тис.осіб.

Кількість міського населення за результатами Всеукраїнського перепису складала 2288,7 тис.осіб, або 78,5%, сільського – 625,5 тис.осіб, або 21,5%. Питома вага чоловіків становила 46%, жінок – 54%.

На момент перепису на території області проживало 77 осіб у віці 100 років і старше, із них 8 чоловіків і 69 жінок.

Спостерігається поступове зменшення статевої диспропорції у складі населення області, якщо у 1989 році на 1000 жінок припадало 839 чоловіків, то у 2001 році – 848. Це відбулося за рахунок сільського населення, в якому за той же період статеве співвідношення змінилось з 825 до 858 чоловіків на 1000 жінок. У міських поселеннях цей показник майже не змінився: у 1989 році він складав 843, а у 2001 році – 845.

Демографічне навантаження на працездатне населення області складало 664 особи на 1000 осіб працездатного віку, в тому числі навантаження дітьми – 263 особи, навантаження особами старше працездатного віку – 401 особа.

Особливістю національного складу населення області є його багато національність. За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року на території області проживали представники 111 національностей і народностей. Питома вага українців становила 70,7% від загальної кількості населення, росіян – 25,6%.

Українську мову вважали рідною 53,8% населення області, російську мову визначили як рідну 44,3% населення.

На 1 січня 2003 року в області нараховувалось 27 районів, 17 міст, у т.ч. 7 міст обласного значення, 61 селище міського типу та 1683 сільські населені пункти.

За 2002 рік в області народилось 20,7 тис.осіб, що на 6,2% більше ніж за попередній рік. За цей період було зареєстровано 46,5 тис.померлих, що на 1,4% більше ніж за 2001 рік. Внаслідок цього спостерігалось природне скорочення населення, яке склало 25,8 тис.осіб.

Відмічалось зменшення природного скорочення в цілому по області порівняно з 2001 роком на 540 осіб, або на 2,1%, а також окремо по міських поселеннях – на 980 осіб, або на 5,3 % та збільшення його по сільській місцевості - на 440 осіб, або на 5,7%.

Основними причинами смерті населення залишаються хвороби системи кровообігу (65,1 %), новоутворення (12,4%), нещасні випадки, отруєння і травми (11,0%).

За 2002 рік в області у віці до 1 року померло 173 дитини, що складає 0,4 % від загальної кількості померлих. Коефіцієнт дитячої смертності складав 8,5‰, що менше ніж за 2001 рік на 21,3% (10,8‰).

За 2002 рік було зареєстровано 19462 шлюби і 12335 розлучень. Кількість шлюбів у порівнянні з минулим роком збільшилась на 2,0%, а кількість

Похожие материалы

Информация о работе