Аналіз стану промсанітарії і гігієни праці в планово-економічному відділі ВАТ «ХТЗ», страница 2

          Для забезпечення безпеки працюючих планово – економічного відділу передбачені наступні заходи і засоби :

А) застосування захисних екранів для захисту від іонізуючого випромінювання ;

Б)застосування раціонального режиму праці і відпочинку з метою попередження виникнення психофізіологічних шкідливих факторів;

          У ПЕО не відзначені випадки виробничого  травматизму і профзахворювань. Усіх працівників при прийнятті на роботу в обов'язковому порядку ознакамливают з вимогами до техніки безпеки на підприємстві. Дотримання перерахованих вище факторів дозволило виключити за останні три роки виникнення профзахворювань і травматизму.

Х.3 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

          У відповідності зі СНіП 2.01.02 – 91 будинок заводоуправління по ступені вогнестійкості відноситься до категорії ΙΙΙ . По пожежній небезпеці будинок відноситься до категорії Д, тому що в його межах здійснюються непожароопасные процеси, а також містяться неспалені речовини і матеріали  в холодному стані.

          Можливі причини  виникнення пожежі наступні :

1)  недотримання правил пожежної безпеки;

2)  несправність електромереж і порушення електротехнічних правил;

3)  виникнення зарядів статичної електрики.

          З метою профілактики пожеж проводиться інструктаж працюючих про правила пожежної безпеки і правила поводження у випадку виникнення пожежі. Для гасіння пожежі в ПЭО мається ручний вогнегасник. У будинку заводоуправління на кожнім поверсі маються також пожежні стовбури , що діють від внутрішнього протипожежного водопроводу, сухий пісок, лопати, азбестові ковдри.

          Автоматичні пристрої пожежегасіння відсутні , що є істотним дії. Необхідно оснастити будинок заводоуправління автоматичними извещателями теплової, димової і світлової дії , а також спринклерними установками пожежегасіння. Для зв'язку служить місцевий і міський телефонний зв'язок.

          Для запобігання впливу на людей небезпечних факторів пожежі в будинку заводоуправління передбачені наступні шляхи евакуації :

1)  з приміщень 1-го поверху через коридор безпосередньо назовні;

2)  з приміщень 2-го, 3-го і 4-го поверхів у коридор, що веде на сходову клітку, що має  вихід безпосередньо назовні.

          Кількість евакуаційних виходів з ПЕО – 1, з кожного поверху будинку заводоуправління – 2, що відповідає протипожежним нормам. На евакуаційних виходах передбачена установка світлових табло з написом «Вихід».

Х.4. ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

          Для очищення і знешкодження забрудненого повітря на ОАО «ХТЗ» використовується фільтруюча установка німецької фірми «Reidel» із системою змінних фільтрів , що дають стовідсоткове очищення повітря перед викидом його в атмосферу. Пил упаковується в спеціальні контейнери й утилируется. Продуктивність установки   - 10000 м у годину.

          Для стоку виробничих і господарських вод передбачене каналізаційний пристрій , що забезпечує стік забруднених вод у заводську каналізацію і подальше надходження її на очисні спорудження заводу. Для очищення стічних вод від металів і їхніх солей застосовуються реагентные , ионообменные . біохімічні й електрохімічні (електроліз) методи; для видалення кислот проводиться нейтралізація стічних вод.

Х.5. РОЗРАХУНОК ПРИСТРОЮ, ЩО ЗАЗЕМЛЮЄ, ДЛЯ ЗАВОДОУПРАВЛІННЯ НА ВАТ «ХТЗ»

          Заземленню підлягають устаткування працюючі під напругою 380/220 В, у даному випадку розглядається пристрій, що заземлює, для заводоуправління, де мається оргтехніка працююча під перемінним струмом у 220 В. Ґрунт – суглинок. Вкачестве вертикальних стрижнів приймається сталеву шину перетином 30х3 мм. Природне заземлення Rе=0 Ом. Глибина закладення контуру Hо=0,75 м, (Н=1/2+Але=1,5+0,75=2,25м).

          Нормативне значення опору значення опір захисного заземлнния Rз відповідно ДО ДЕРЖСТАНДАРТУ 12.1.030-81 приймаємо рівне 4 Ом.

           Визначаємо розрахункове значення питомого опору ґрунту 

           ,

де =100 Ом*м – обмірюваний питомий опір ґрунту – суглинку, ψ=1,5 – коефіцієнт сезонності для однорідної землі (Таблиця 4,5), тобто

 =100*1,5=150 Ом*м

 Визначаємо опір розтіканню струму одиночного вертикального заземлення по формулі:

           

Визначаємо орієнтоване число стрижневих заземлителей по формулі:

Визначаємо довжину смуги, що поєднує стрижневі заземлители в єдиний груповий заземлитель. Для цього введемо позначення: