Аналіз стану промсанітарії і гігієни праці в планово-економічному відділі ВАТ «ХТЗ», страница 3

          а=6 – відстань між сусідніми стрижневими заземлителями, а/l=2 – відношення відстаней між електродами до їхньої довжини, lп – довжина сталевої шини.

          При розміщення вертикальних заземлителей у ряд довжина сталевої смуги lп=(n-1)*а=(10-1)*6=54 м

          Визначаємо коефіцієнти використання заземлителей  -  коефіцієнт використання вертикальних стрижнів (електродів) і коефіцієнт використання горизонтальної смуги шини (електрода), що з'єднує вертикальні електроди групового заземлення. Вони залежать від 3-х параметрів: кількості вертикальних електродів, відносини а/l і способу розміщення електродів(Таблиця 2,3). При n=10; а/l=2 і розміщення електродів у ряд величини цих коефіцієнтів складають: ήb=0,74 ; ήn=0.75.

          Визначаємо опір розтіканню струму горизонтальної смугової шини по формулі:

де Н=0,9 м – відстань від середини шини до поверхні ґрунту.

          Визначаємо фактичне значення опору розтікання струму групового заземлителя по формулі:

         Тому що Rгр<Rз, тобто 3,12<4 Ом, отже конструктпвные параметри обрані правельно.

Будинок заводоуправління має наступну форму :

Малюнок 1.1 – Будинок заводоуправління ( вид зверху)

       Довжина будинку складає 136,52 м, ширина – 74,3 м , найбільша висота (труба з емблемою) -  26,0 м. Ґрунт , на якому побудований будинок , суглинок з питомим опором ρ = 100 Ом*м.

Х.6. ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ПРО СТАН ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ.

ЗАХОДУ ЩОДО ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ.

          На  підставі виконаного аналізу стану пром санітарії , гігієни праці, техніки безпеки і пожежної безпеки можна зробити висновок ,  що охорона праці на підприємстві організована відповідно до норм СН – 245 – 91. Однак , у процесі аналізу були виявлені недоліки в організації робочого місця менеджера :

    1)температура повітря в приміщенні виходить за рамки покладеної по нормах;

    2)меблі в ПЕО не задовольняє вимогам до ергономіки робочого місця;

    Заходи щодо зміни недоліків:

    1)для підтримки комфортного мікроклімату оснастити приміщення ПЕО напольной системою кондиціонування  De Longhi з режимами підігріву й охолодження повітря і контролю вологості;

   2)пристрій підвісних стель з убудованими галогеновыми лампами;

   3) установити сучасні металлопластиковые вікна зі стеклопакетом;

   4) оснастити робочі місця сучасними офісними меблями й оргтехнікою з урахуванням специфіки діяльності в ПЭО і эргономических вимог;

  5) обладнати планово – економічний відділ сучасними спринклерними установками пожежегасіння й автоматичними извещателями про пожежу теплової, димової і світлової дії.

                    Теоретичний розрахунок заземлення для будинку заводоуправління , у якому розміщається планово- економічний відділ, підтвердив, що працівникам забезпечені здорові і безпечні умови праці , тому що будинок захищений і пристрій, що заземлює, виконано відповідно ДО ДЕРЖСТАНДАРТУ 12.1.030 -81.


                               Додаток

1  До розрахунку захисного заземлення

            Таблиця 1.  -  Наближені значення питомих електричних опорів різних ґрунтів і води, Ом × м

Ґрунт,  вода

Можливі межі коливань

При вологості 10 – 20% до маси  ґрунту

Глина

8 – 70

40

Суглинок

40 – 150

100

Пісок

400 – 700

700

Супісок

150 – 400

300

Торф

10 – 30

20

Чорнозем

9 – 53

20

Садова земля

30 – 60

40

Кам'янистий

500 – 800

-

Скелястий

104 – 107

-

Вода:

Морська

0,2 – 1

-

Річкова

10 – 100

-

Ставкова

40 – 50

-

Ґрунтова

20 – 70

-

у струмках

10 – 60

-

Примітки: 1. Питомий електричний опір ґрунту є опір куба ґрунту з ребром 1 м.

2. При малому процентному умісті вологи в ґрунті можливі великі значення опорів.

3. Питомі опори ґрунтів коливаються протягом року, що враховується при розрахунках уведенням так званих сезонних коефіцієнтів опору ґрунту (див. табл. 4- 6).