Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці у приміщенні маркетингового відділу ВАТ "Світло шахтаря", страница 2

При роботі на ПК важливим фактором є освітлення. Освітлення маркетингового відділу

 “Світло шахтаря” у світлий час доби природне (2 вікна – сумарна площа віконних прорізів – 14 м2 .), а в темний час доби – штучне, загальне, рівномірне за допомогою 8 ламп денного освітлення ЛД – 60 Вт.


Розрахуємо достатність природного освітлення :

де Sвікон – площа віконних прорізів, м2 .

      Sполу – площа полу, м2.


В нашому випадку цей показник дорівнює :

Цей показник знаходиться в межах нормативних значень. Таким чином, природне освітлення у приміщенні маркетингового відділу ВАТ “Світло шахтаря” достатнє.

У приміщеннях існує непостійний шум. Основними джерелами шуму в маркетинговому відділі є :

   телефонні дзвінки,

   робота лазерного принтера;

    робота ксерокса;

     Також поряд знаходиться ковальський цех, який спричиняє постійний шум, але його розмір не заважає роботі відділу.

В маркетинговому відділі знаходиться 2 робочих місця обладнаних комп'ютерами.

Загальні ергономічні вимоги при роботі з ПЕВМ передбачені ДсанПин 3.3.2 – 17 –98 [7], згідно з яким :

- ультрафіолетове випромінювання в діапазоні 220-280 мм не перевищує 0.001 Вт/м3.

-потужність дози рентгенівського випромінювання в будь-якому місті на відстані 5 см від екрану не перевищує 0,003 мкр/с;

    - навантаження електростатичного поля не вище за 20 кВ/м, що відповідає допустимим значенням нормативної документації;

   - навантаження електромагнітного поля 60 кГц - 3 МГцмає електричну складову не вище за 50 В/м та магнітну складову не вищеза 5 А/м;

   - рівень іонізації повітря приміщень при роботі на ПЕВМ відповідає оптимальному значенню нормативної документації - число іонів у 1 см3 повітря: позитивних 1500-3000, негативних 3000-5000.

В цілому, рівень випромінювань в маркетинговому відділі ВАГ “Світло шахтаря” достатньо низький та не перевищує діючих норм.

На основі проведеного аналізу отримані дані можна занести а таблицю 4.1, що характеризує санітарно-гігієнічні умови праці у маркетинговому відділі ВАТ “Світло шахтаря.

                                                                                                                        Таблиця 4.1.

Значення параметрів, що характеризують санітарно -  гігієнічні умови праці у маркетинговому відділі ВАТ “Світло шахтаря.

№ п/п

Параметр

Фактичне значення

Норматив по ГОСТ 12.1.005.88, СНиП 2.04.05 –9 та іншим державним стандартам

Відповідність фактичного значення державному нормативу

1

Температура повітря в перехідний період, °С

tсух = 19,5 tвл = 13,1


Відповідає нормативному значенню

2

Відносна вологість, %

48

40 - 60

Відповідає нормативному значенню

3

Швидкість руху повітря, м/с

0,1

не більш ніж 0,3

Відповідає нормативному значенню

4

Запиленість, мг/м3

0,15

0,1 – 0,2

Відповідає нормативному значенню

5

Освітлення, лк

300

300 - 400

Відповідає нормативному значенню

6

Рівень шуму, дБА

60

50 - 60

Відповідає нормативному значенню

Таким чином,  можна сказати, що значення параметрів, що характеризують санітарно-гігієнічні умови праці, знаходяться з межах норми, що позитивно впливає на ефективність роботи персоналу.


4.2. Техніка безпеки

Приміщення маркетингового відділу ВАТ "Світло шахтаря" відноситься к

класу приміщень без підвищеної безпеки.

 Електропроводка виконана в подвійній ізоляції під штукатуркою. В приміщенні  маркетингового відділу ВАТ “Світло шахтаря” знаходяться 14 розеток під напругою   220 В, які розміщені біля робочих столів працівників.

В приміщенні  маркетингового відділу ВАТ “Світло шахтаря” , як вже зазначалося, встановлено 2 комп'ютери марки “R – Line” із моніторами “Samsung”, принтери “Epson”, ксерокс “Canon”. Всі ці прилади працюють від мережі з напругою 220В.

Для   захисту   людей   від   пораження   електричним   струмом використовується такий тип захисту, як заземлення. Також від поразки електричним струмом у приміщенні використовуються щитовий спосіб захисту. Засоби захисту від електромагнітного випромінювання вбудовані в екран.

Все обладнання розташовано на відстані 1,2 м від стіни, відстань між столами 1,1 м, що відповідає нормативним вимогам.

            З метою охорони праці, для нових робітників проводиться ввідний інструктаж та навчання. Повторний інструктаж проводиться 1 раз у півроку. Результати проведення інструктажу заносяться в журнал по техніці безпеки.