Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці у приміщенні маркетингового відділу ВАТ "Світло шахтаря", страница 3


                          4.3. Пожежна безпека

Будинок, в якому розміщений маркетинговий відділ ВАТ “Світло шахтаря” по вогнестійкості відноситься до ступеня – Ι Iа, а приміщення відділу по пожаробезпеці до категорії В.

Причини, які можуть спричинити пожежу в приміщенні маркетинговому відділі ВАТ "Світло шахтаря":

 -  несправність електропроводки та приладів;

-  коротке замикання електричних кіл;

-  перегрів апаратури;

-  недотримання правил  пожежної  безпеки (наприклад,  куріння  в забороненому місці).

Пожежна безпека у приміщенні маркетингового відділу ВАТ "Світло шахтаря" забезпечена системою запобігання пожежі (СЗП), системою протипожежного захисту (СПЗ) та організаційними заходами згідно з вимогами 12.1.004-91 [6].

СЗП передбачено: використання пристрою аварійного відключення електроенергії; відповідність розмірів приміщення допустимим площам протипожежних відсіків та секцій; відсутність пожеженебезпечних речей; передбачений громовідвід згідно вимогам РД 34.21.122-87; контроль та профілактика ізоляції.

СДЗ передбачено: вуглекислотний вогнегасник СУ-5; евакуація людей основний та запасний вихід; наявність системи пожежної сигналізації та засобів зв'язку (телефон); використання негорючих матеріалів для акустичної обробки стін та стелі.

Організаційними заходами в ВАТ "Світло шахтаря" є: періодичний інструктаж, навчання правилам користування засобами пожежегасіння; дотримання протипожежного режиму; вивчення плану евакуації при пожежі.

В приміщенні маркетингового відділу ВАТ “Світло шахтаря” обов'язкова наявність одного засобу пожежегасіння - вуглекислотний вогнегасник ОУ-5. Також існує схема евакуації людей.

Проаналізував маркетинговий відділ “Світло шахтаря”, можна зробити висновок, що він відповідає нормам технічної безпеки, які визначені Законом України “Про охорону праці”, системою стандартів безпеки праці (ССБТ), санітарними нормами та правилами, ГОСТами та ОСТами по безпеці пращ, СниПами. Перевагами розглянутого робочого місця маркетологів є: правильне розташування техніки на робочих місцях, достатня відстань між меблями, компактне розташування офісної меблі, достатнє освітлення та вентиляція повітря.

Однак, існують й недоліки. Так як в маркетинговому відділі ВАТ “Світло шахтаря” існує комп'ютерна техніка, то необхідно приділити увагу підвищенню рівня кисню у повітрі.


Список використаної літератури

1.  Закон України «Про охорону праці» / Правда України. – 1992.

2.  ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление. - Введ. 01.01.82.

3.  ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

4.  ГОСТ 12.1.003-89 ССТБ. Шум. Общие требования безопасности.

5.  ГОСТ 17.1.3.03-77. Правила выбора и оценка качества источников децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

6.  ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

7.   ДСанПИН  3.3.2.007-1998. Государственные санитарные правила и нормы работы   с  визуальными   дисплейными  терминалами   электронно - вычислительных машин. - Киев, 1998.

8.  ДСН 3.36 037-99. Санитарные нормы производственного шума, ультразвука и инфразвука.-Киев, 1999.

9.  Методические рекомендации к  выполнению раздела «Охрана труда» в дипломном проекте  / Сост. Г.Я. Невяжский, О.Н. Губарев. – Харьков. Изд. ХГЭУ, 2001.-12с

10.  .Методические рекомендации к выполнению расчетных работ в дилломных проеках раздела «Охрана труда» для студентов всех специальностей всех форм обучения / Сост. Г.Я. Невяжский, О.Н. Губарев, А.В. Северинов. -Харьков: РИО ХГЭУ, 1999. - 60 с.

11.   Охрана труда / под ред. Князевского Б. А. - М.: Высшая школа, 1982. - 130 с.

12.  СНиП 2.04.05-92. Нормы проектирования. Отопление, вентиляция и

             кондиционирование воздуха. - М.: Стройиздат, 1991 г.

13.  СНиП 11-4-79. Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования. - М.: Стройиздат, 1980-110 с.

14.   СНиП 2.01.02-85. Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений. Норми проектирования. - М.: Стройиздат, 1981 - 16 с.