Правовая охрана окружающей среды в населенных пунктах, страница 5

З А К О Н   У К Р А Ї Н И 

             Про регулювання містобудівної діяльності