Розрахунок інтервалів температур закріплення рейкових плітей

Страницы работы

Содержание работы

Нормальні напруги під підкладкою на поверхні шпали визначається по формулі

                                                                                                          (3.20)

де площа підкладки, см

   Напруги на поверхні баласту під нижньою постелю шпали визначається по формулі

                                                                                                             (3.21)

де -ефективна опорна площа полушпали з урахуванням її вигину, см;

    величина тиску на полу шпалу в під рейковому зрізі, кг

                                                                                                           (3.22)

де відстань між осями шпали, l=50 см;

    еквівалентна одиночна вертикальна сила, до якої зведена дія колісних навантажень при визначені тиску на шпалу, кг.

                                                                                          (3.23)

де ординати лінії впливу для вертикальної поперечної сили в розрахунковому зрізі, які розміщені під осями, навантаженими на рейку

 Перевіряючий рахунок виконується на ПЕОМ по програмі, яка розроблена кафедрою  "Колія та колійне господарство".

     Для машинного розрахунку заповнюється макет вихідних даних (таблиця).

     Результати розрахунку наведені в таблиці.

По результатам розрахунку побудовані графіки залежності  які наведені на ст.

Аналізуючи результати розрахунку, можна зробити висновок, що виникаючі напруги

при максимально розрахунковій швидкості V=120 км/год тільки в зимовий період на основній площадці земляного полотна досягають допустимих (кг/см)

     В інших елементах фактичні напруги нижче допустимих.

  На підставі виконаних розрахунків можливо встановити допустимі швидкості руху поїздів по міцності колії до 14 км/год.

3.4 Розрахунок інтервалів температур закріплення рейкових плітей

Розрахунок міцності рейкових пліток безстикової колії основан на умові, при якій сума напруг, які виникають в рейці від дії рухомого складу (), з урахуванням коефіцієнта запасу міцності і в результаті зміни температури  не повинна перевищувати допустимої напруги  т.б.

                                                                 (3.25)

де нормальні напруги в кромках головки і підошви рейки, МПа;

    напруги в поперечному зрізі рейки від дії стискаючих і розтягуючи сил,МПа;

    допустима нагрузка, яка приймається рівною 350МПа;

   коефіцієнт запасу міцності, (1,5)

Температурна напруга, яка виникає в рейці в з'язку з нездійсненою зміною цого довжини при зміні температури на , визначається як

                                              МПа                                       (3.26)

де Е- модуль упру гості рейкової сталі, Е=210ГПа;

   а- коефіцієнт лінійного розширення, а=0,0000118град;

    різниця між температурою рейки, при якій визначається напруга  та температурою закріплення пліті на шпалах,

 Найбільш допустима по умові міцності зміна температури рейкової пліті в порівнянні з її температурою при закріпленні в сторону

                                                                              (3.27)

По умовам забезпечення стійкості колії проти викиду допустиме підвищення температури рейкових пліток не повинно перевищувати визначеного ліміту (), встановленого на основі теоретичних і експериментальних даних:

Допустима зміна температури рейок в порівнянні з температурою їх закріплення в сторону

    зниження                                                                                       (3.28)

    підвищення                                                                              (3.29)

    якщо                                                                                              (3.30)

    або

    якщо

Похожие материалы

Информация о работе