Розрахунок інтервалів температур закріплення рейкових плітей, страница 2

де 6о- перевищення температури в порівнянні з розрахунковою,але може бути допущено при необхідності зняття по укладанню безстиковою колії за рахунок деякого підвищення напруги в головці в період максимальних температурю

Можливість укладки безстикової колії і спосіб її експлуатації в конкретних умовах встановлюється порівняння допустимої температурної амплітуди  для даних умов с фактично спостерегаємої в даній місцевості амплітудою коливання температури .

   Значення Та визначається як алгебраїчна різниця між найвищою tmax max і найнижчою tmin min температурами рейки, яка спостерігалась в даній місцевості по формулі

                                                  Та = tmaxmax  – tmin min                                                             (3.31) 

 

Допустима температурна амплітуда визначається по формулі

                                                    ,                                            (3.32)

  де інтервал температури, в межах якого можливо кінцево закріплювати рейкові плітки, приймаємо 10оС

   Якщо по розрахунку Та, то безстикову колію можна укласти і експлуатувати без сезонних розрядних напруг. В цьому випадку розрахунковий інтервал закріплення рейкових пліток визначається як

                                                                                                (3.33)

Межі інтервалу закріплення, т.б. саму низьку min tз і саму високу max tз температуру закріплення визначається по формулі

                                                                                  (3.34) (3.35)

   Для заданих умов експлуатації розрахунок допускаємих змін температури рейкових пліток і меж температурних інтервалів закріплення наведен нижче.

Розрахунок безстикової колії виконується для заданих умов експлуатації, а саме:

               -найбільші швидкості руху вантажних поїздів 80 км/год, пасажирських 120 км/год;

               -найбільша температурна амплітуда рейок

        Та = tmaxmax-tminmin=+60-(-37)=97oC

           -Розрахунок допускаємих змін температур рейок в сторону підвищення і пониження виконується слідуючим чином.

           За розрахункові пониження температури завжди приймаються допускаємі по умовам міцності підошви на ростяг. В прямій ділянці       95 C,в кривій-93 C

    Розрахункове підвищення температури

      так як  в обох випадках. Тобто,в прямій ділянці колії     ,а в кривій радіусами не менше 1200м 47 C

            Режим експлуатації безстикової колії і меж температурного інтервалу закріплення розраховуються слідуючим чином.

  На прямій ділянці колії при V=120км/год найбільш допускаємо амплітуда температур рейок

          При та

           95+51-10=136оС     Та=97оС

           Допустима для даної конструкції колії амплітуда виявилась більше фактичної амплітуди коливань температури Та=97оС. По цьому можна експлуатувати таку колію при V=120 км/год без розрядок напруг.

   Межа інтервалів закріплення визначаються за формулами

          -нижня:

   min t  (3.36)

   min t= 60-51=9 C

    -верхня:

    max t                                                                                       (3.37)

    max t

В кривих радіусом 416м

    [Т] =                                                                                     (3.38)

    [Т] =

Відповідно можна експлуатувати безстикову колію в кривих радіусом 416 м без розрядки напруг. При цьому 

     Межі інтервалу закріплення

-  нижня:

-  верхня:

На основі розрахунку можна зробити висновки: розрахунок показав, що в даному районі на ділянках з рейками Р65 і залізобетонними шпалами при оберті електровозів ВЛ8 ЧС-2 зі швидкостями до 120км/год безстикову колію можна експлуатувати без сезонних розрядок напруг. При цьому рейкові пліті повинні бути закріплені в інтервалі температур від +9 до +58 С на прямих ділянках і від +16 до +56 в кривих радіусом 416м.