Дослідження й оптимізація параметрів зчленованої стріли портального крана, страница 3

Лабораторна установка являє собою планшет, на якому змонтований плоский  пантограф, що імітує стрілову систему портального крана (малюнок 1).


Малюнок 1. Стрілова система портального крана (модель)

Стрілова система портального крана (модель) є чотирьохважільним механізмом, що включає:

-  стрілу 1, що качається навколо опори О на кутa; опора О може мати три положення О1, О2 ,О3;

-  хобот 2, шарнірно закріплений на кінці стріли; шарнір А може мати три положення А1, А2, А3, змінюючи співвідношення плечей хобота;

-  відтяжку 3, шарнірно з'єднану з хоботом (шарнір В) і колоною крана (шарнір С); шарніри можуть мати по три положення В1, В2, В3 і С1, С2, С3;

-  вантажний канат 4;

-  канатний барабан Д;

-  гак (петля) 5, закріплений на канаті.

4. Порядок виконання роботи

1) На планшет наколюється чистий аркуш паперу. Збирається модель стрілової системи, для чого в шарніри О, А, В, С вставляються осі; положення шарнірів вибирається довільно.

                У отвір К на хоботі вставляеться олівець.

Траєкторія II

 

Траєкторія I

 

            2) Якщо тепер зміняти виліт стріли R у межах кута хитання стріли a(DR=R1-R2), то олівець накреслить на папері криву - траєкторію переміщення вантажу (малюнок 2).