Дослідження й оптимізація параметрів зчленованої стріли портального крана, страница 4

Малюнок 2. Траєкторія переміщення вантажу

Прийнявши за вихідну точку О на максимальному вильоті стріли R1, можна визначити на графіку максимальне відхилення траєкторії від горизонталі Dhmax.

3) Шляхом добору варіантів з різним зчленуванням хобота з відтяжкою (положення шарніра А) і координатами шарнірів О, В, С виконати найбільш оптимальний синтез стрілової системи за критерієм - прямолінійність траєкторії вантажу.

4) Досліджувати залежність (вплив) координати осі хитання стріли О и координати кріплення шарніра відтяжки С на характер (прямолінійність) траєкторії руху вантажу.

5. Оформлення звіту

1) Викласти спрямованість роботи, її мету.

2) Дати опис типів стрілових систем, розкрити причини, що викликають вантажний неурівноважений момент.

3) Дати схему установки найбільше оптимальної системи, отриманої в експерименті; зазначити на схемі координати кріплень і зчленувань, при яких отримана оптимальна схема.

Прикласти отриманий графік траєкторії руху вантажу.

4) Обчислити величину відхилення траєкторії від горизонталі в % від DR (за графіком, користуючись масштабом):

(Dh / DR)×100% £ 0,15 DR

Відхилення не повинно перевищувати 0,15% від DR.

            5) Привести висновки про вплив координат кріплення осі хитання стріли О и кріплення шарніра відтяжки С на характер траєкторії руху вантажу. Прикласти отримані графіки траєкторій.

            6) Зробити висновки по роботі.

УДК 621.874(07)

            Методические указания к лабораторной работе №4 «Исследование и оптимизация параметров сочлененной стрелы портального крана» по курсу «Специальные краны» ( для студентов специальности 7.090.214 ) / Сост. В.А.Михеев, В.Т.Власов – Мариуполь: ПГТУ, 2007. – 14 с.

Изложены методические указания по выполнению и оформлению лабораторной работы. Приведены основные теоретические положения, даны описание установки, порядок выполнения работы.

Составители:                      В.А.Михеев,  доц.