Орієнтування ліній на місцевості та карті. Азимути та дирекційні кути

Страницы работы

Содержание работы

Лекція №4. Орієнтування ліній на місцевості та карті.

План лекції:

  1. Азимути та дирекційні кути; зв'язок між ними.
  2. Прямий і обернений дирекційні кути. Румби.
  3. Визначення дирекційних кутів, азимутів і румбів на планах і картах

1. Азимути та дирекційні кути; зв'язок між ними.

За початкові основні напрямки в геодезії приймають: північний напрямок географічного (істинного) меридіану, північний напрямок магнітного меридіану, північний напрямок вертикальної лінії сітки карти (Рис.12).

При зображенні ліній земної поверхні на планах і картах, а також при виносі на натуру проектів споруд, виникає необхідність визначення положення ліній відносно сторін світу. Таке визначення положення ліній називається орієнтуванням ліній на місцевості. В кожній точці земної поверхні географічний меридіан має цілком визначений напрям. Тому для визначення положення лінії MN (Рис.7)відносно сторін світу користуються кутом між цією лінією і напрямом географічного меридіана ПнПд, який проходжить через одну із точок лінії.

Цей кут називають азимутом. Азимутом лінії місцевості в даній її точці називається кут відрахований за ходом годинникової стрілки від північного напряму географічного меридіана, який проходить через цю точку, до напряму даної лінії місцевості.

           Кут ПНМN=А - азимут лінії МN.

Величина азимута змінюється від 0° до 360° за годинниковою стрілкою. Азимут лінії МN в точці М, на початку пінії називають прямим, а в точці N, зворотним азимутом лінії МN (Рис.7).


Магнітні полюси на земній кулі не збігаються з географічними. Вільно підвішена
магнітна стрілка одним кінцем завжди спрямовується до північного магнітного полюса, а другим - до південного полюса.
Центри зосередження магнетизму стрілки
знаходяться на її кінцях в точках N і S (Риc.8). Ці точки називаються магнітними полюсами стрілки, а лінія, яка з'єднує
магнітні полюси стрілки, називається магнітною віссю стрілки. Магнітна вісь
стрілки в кожній точці на земній поверхні
збігається з дотичною до магнітного
меридіана в даній точці.

Земний магнетизм. Магнітний азимут.


           Магнітним азимутом називається кут Ам, утворений північним напрямом магнітного меридіана і напрямком на дану точку. Магнітний азимут відраховують від північного напряму магнітного меридіана за ходом годинникової стрілки.

Дирекційний кут

Візьмемо лінію РQ і побудуємо в точках К і В її азимути. Для цього проведемо меридіаниКПн і ВПн якіперетнуться на полюсі.

На рисунку (9 ) азимут лінії РQ, в точці К буде зображений кутом ПнКQ=А, а в точці

              В - кутом ПнВQ=А1.


Цілком очевидно, що ці кути не рівні між собою. Таким чином, одна і та лінія в різних

своїх точках має різні азимути, отже при орієнтуванні її за азимутом необхідно точно указати точку, в якій береться азимут. Було б набагато краще і зручніше для орієнтування лінії в кожній її точці брати кут не від меридіанів точок, а від напрямів паралельних одному меридіану, тобто паралельних між собою. В такому випадку всі кути орієнтування одної і тієї ж лінії були б рівні між собою і кожна лінія буде мати тільки один кут орієнтування.

На практиці так і поступають. З цією метою для зони земної поверхні шириною в 6° за довготою вибирають один, так званий, осьовий меридіан і орієнтування всіх ліній розташованих в цій зоні виконують кутами утвореними цими лініями з напрямами паралельними осьовому меридіану. Якщо, наприклад, на рисунку (9) меридіан точки К вважати осьовим то в точці В для орієнтування лінії РQ - береться кут не від меридіана ВПн, а від напряму паралельного меридіану КПн, тобто кут Пн1ВQ=α,

Кут утворений даною лінією з напрямом паралельним осьовому меридіану, називається дирекційним кутом. Дирекційний кут відраховують від північного напряму осьового меридіана або лінії паралельної до осьового меридіана, за ходом годинникової стрілки від 0° до 3600 (Рис.10).

Зв'язок між азимутом і дирекційним кутом напряму

Для зони земної поверхні за довготою 6° або 3° (Рис. 9) видно, що на осьовому меридіані дирекційний кут лінії збігається з її азимутом, тобто А=α. В точці В дирекційний кут відрізняється від азимута ПНВQ, рівного "А1" на кут ПнВПн1=γ. Кут γ, який є різницю між азимутом лінії в якій-небудь точці і дирекційним кутом цієї лінії, називається зближанням меридіанів.

γ=А=α;                α=А-γ;                А=α+γ

На практиці зближення меридіанів відіграє важливу роль, тому що за допомогою зближення меридіанів можна переходити від азимутів до дирекційних кутів і навпаки.

Зближення меридіанів

В зв'язку з тим, що всі меридіани на полюсах сходяться і не паралельні між собою, прямий азимут не дорівнює зворотному.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Конспекты лекций
Размер файла:
3 Mb
Скачали:
0