Випробування на міцність і перевірка на герметичність газопроводів-відводів від 100 до 500 мм, які працюють під тиском 7,5 МПа (Технологічна карта), страница 3

При заповненні ділянок газопроводу водою для гідравлічного випробування із них необхідно повністю видалити повітря. Видалення повітря із газопроводу повинно виконуватись еластичними розділювачами ДЗК і через повітрескидні крани, які встановлені в місцях можливого скупчення повітря.

Для газопроводів діаметром до 500 мм і сумарній продуктивності агрегатів менше 300 м /год рекомендується встановлювати повітрескидні крани діаметром 25-32 мм.

На кінцях ділянок, які випробовуються, необхідно встановити повітрескидні крани діаметром не менше 50 мм.

Наповнення газопроводу без пропускання розділювала необхідно виконувати при відкритих повітрескидних кранах, які закривають, як тільки через них перестане виходити повітря і потече цівка води.

Витіснення із газопроводу повітря з пропусканням розділювачів необхідно виконувати по окремим ділянкам, які підготовлені до гідравлічного випробування.

Для витіснення повітря розділювачі необхідно переміщувати попереду потоку води, яка поступає в газопровід для гідравлічного випробування.

Перед пропусканням розділювача повинні бути закриті всі повітрепропускні крани, а також повністю закриті лінійні засувки.

Вихід розділювача із вузла пуску, а також його прохід у вузол приймання необхідно контролювати по приладам типу СКР (сигналізатор контролю за переміщенням розділювачів).

На газопроводах, які випробовуються гідравлічним способом, операція витіснення повітря об'єднується з операцією очищення внутрішньої поверхні газопроводу промиванням.

Лінійна частина газопроводу повинна піддаватися циклічному гідравлічному випробуванню на міцність. При цьому кількість циклів повинна бути не менша трьох, а величини випробувального тиску в кожному циклі повинні змінюватися від тиску, який викликає в металі труби напругу 0,9-0,75 від межі текучості.

Загальний час витримування ділянки газопроводу під випробувальним тиском, без урахування часу циклів зниження тиску і часу відновлення повинен бути не менше 24 год.

Час витримування ділянки під випробувальним тиском до першого циклу зниження тиску повинно бути не менше 6 год.

Час витримування ділянки під випробувальним тиском між циклами зниження тиску повинно бути не менше 3 год.

Час витримування ділянки під випробувальним тиском після ліквідації останнього дефекту чи останнього циклу зниження тиску повинно складати не менше 3 год.

При перевірці на герметичність оглядати трасу необхідно тільки після зниження випробувального тиску до максимального робочого.

Після випробувань на міцність і перевірки на герметичність гідравлічним способом із газопроводу повинна бути повністю видалена вода.

При випробуванні газопроводів на міцність і перевірки їх на герметичність місця витоків необхідно визначати наступними методами:

візуальним методом, який передбачає можливі місця витоку з газопроводів безпосередньо речовини, за допомогою якої проводили

випробування (вода, повітря, газ) і враховуючим основні признаки з'явлення витоків, приведені в таблиці 4.1 (дивись таблицю 4.1):

- візуальним методом, який передбачає визначення місця витоку із газопроводу води, яка підфарбована трасуючими речовинами-фарбниками;

- акустичним методом, який передбачає визначення місць витоків по звуку рідини чи газу, яка витікає з газопроводу, без допомоги або з допомогою приладів;

- методом пошуку витоків по запаху спеціальних речовин (одорантів). які додаються у випробувальну речовину (воду, повітря, газ);

- методом пошуку витоку природного газу, який оснований на аналізі приладами проб повітря під поверхнею ґрунту.

Місця витоків за допомогою трасуючих речовин (фарбників), а також за допомогою приладів необхідно визначати за умови виконання вимог спеціальних інструкцій по технології виконання робіт конкретним методом.

Признаки витоку газу залежно від способу випробування приведено в таблиці 4.1 (дивись таблицю 4.1)

Таблиця 4.1 – Признаки витоки газу

Основні признаки витоків

Спосіб випробування

Гідравлічний

Пневматичний

Повітрям

Природним газом

Видимий вихід води, повітря, газу

+

+

+

Викидання грунту із траншеї

+

+

+

Зміна кольору (пожовтіння рослин)

-

-

+

Зміна кольору (потемніння снігу)

-

+

+

З'явлення піни чи пузирів на поверхні води

+ (пузирі)

+ (пузирі)

+ (пузирі)

Намокання валика,

-