Випробування на міцність і перевірка на герметичність газопроводів-відводів від 100 до 500 мм, які працюють під тиском 7,5 МПа (Технологічна карта), страница 2

Якщо при огляді траси чи в процесі піднімання тиску буде знайдений витік, подачу газу чи повітря в газопровід необхідно зупинити. Потім повинна бути встановлена можливість і доцільність подальшого проведення випробувань.

Якщо при огляді не буде знайдено видимих дефектів газопроводу, подальше підняття тиску до випробувального необхідно продовжити без зупинок.

При досягненні випробувального тиску газопровід необхідно витримати під цим тиском на протязі необхідного часу при відкритих кранах байпасним ліній і закритих лінійних кранах.

При витримуванні під випробувальним тиском необхідно на протязі необхідного часу виконати спостереження і заміряти величини тиску по окремим ділянкам між лінійними кранами за допомогою дистанційних манометрів.

Огляд траси при підніманні тиску від 0.3*Рвипр до Рвипр і на протязі необхідного часу витримування під випробувальним тиском на міцність забороняється.

По закінченню випробувань газопроводу на міцність тиск необхідно знизити до максимального робочого, потім закрити крани байпасних ліній і тільки після цього провести огляд траси з метою перевірки на герметичність. Знищення тиску повинно виконуватись плавно зі швидкістю не більше 0,3 МПа за і од. При цьому газ (повітря) необхідно, по можливості, перепускати у сусідню ділянку, а не викидати в атмосферу.

Виявлення витоків в газопроводі необхідно виконувати візуально, по звуку, запаху чи за допомогою приладів.

4.22 Гідравлічне випробування

При гідравлічному випробуванні тиск в середині газопроводу створюється водою.

В окремих випадках (випробування коротких ділянок газопроводу при від'ємних температурах зовнішнього повітря) по узгодженню з проектною організацією і заказником допускається використовувати для гідравлічного випробування незамерзаючі речовини (розчин солі, антифризи, дизельне паливо).

Гідравлічне випробування газопроводів, на яких встановлюють нерівнопрохідну арматуру, дозволяється виконувати до її встановлення. Вузли відмикаючої лінійної арматури повинні випробовуватися окремо і після видалення води монтуватися в газопровід.

Гідравлічні випробування газопроводу необхідно виконувати з урахуванням строків початку осіннього промерзання ґрунтів і глибини промерзання ґрунту в районах спорудження газопроводу в період випробувань.

Проведення гідравлічного випробування при температурі навколишнього середовища нижче 0°С допускається лише при умові запобігання пошкодження газопроводу, лінійної арматури і пристроїв від замерзання.

В склад робіт по випробуванню входять:

- підготовка до випробування і видалення води;

- наповнення газопроводу водою;

- піднімання тиску в газопроводі до випробувального;

- випробування на міцність;

- зниження тиску до максимального робочого;

- перевірка на герметичність;

- зниження тиску до 0,1-0,2 МПа;

- видалення води.

Для гідравлічного випробування газопровід необхідно розділити на ділянки, протяжність яких обмежують з урахуванням різниці висотних відміток по повздовжньому профілю і випробувальних тисків, які встановлені проектом.

При підготовці до випробування необхідно:

- вибрати схему випробувань;

- відключити ділянку, яка випробовується, від суміжних ділянок

сферичними заглушками;

- встановити контрольно-вимірювальні пристрої;

- змонтувати вузли пуску і приймання розділював для витіснення повітря із трубопроводу перед випробуванням для продувки газопроводу і видалення із нього води після випробування;

- запасувати еластичний розділювач у вузол пуску;

- змонтувати повітрескидні крани, а також вузли підключення до газопроводу і обв¢язку наповнювальних і опресовочних агрегатів, випробувати обв¢язку:

- випробувати роботу агрегатів і під'єднати їх до газопроводу, який випробовується.

Гідравлічне випробування виконують по двом основним схемам - в одну сторону або в обидві сторони від джерела води.

При виконанні робіт по односторонній схемі наповнювальні і опресовочні агрегати встановлюють на початку чи в кінці ділянки, яка випробовується.

При виконанні робіт по двосторонній схемі випробування опресовочні агрегати встановлюють в середній частині ділянки, розділяючи її на два плеча, які випробовують самостійно.

При цьому вузол підключення виконують так, щоб наповнення і піднімання тиску в кожному плечі можна було виконувати незалежно від стану робіт на другому плечі.

В схемі випробування необхідно передбачати можливість перепускання води в ділянки. які підлягають наступному випробуванню.