Планування аудиту виробничих запасів. Перевірка обліку виробничих запасів на підприємстві ТОВ "Антарес-буд"

Страницы работы

Фрагмент текста работы

показані у відомості, звіряються із кредитовим оборотом і залишками на рахунку 20 „Виробничі запаси" в Головній книзі.

Для перевірки здійснених операцій щодо відпуску матеріалів у виробництво виконувався аналіз даних складського обліку: звіряли дані карток складського обліку з Відомістю аналітичного обліку ТМЦ.

В процесі був виявлений залік пересортиці: фактично у виробництво було видано:

- клей-цемент в кількості 60 л. по ціні 16,00 грн./ л.;

- ґрунт - 45 л. ціні 8,00 грн./ л.;

- обої - 30 рул. по ціні 70,00 грн./рул.,

а по документам враховувались:

- клей-цемент по ціні 24,00 грн./ л.;

- ґрунт - 12,00 грн./ л.;

- обої - 105,00 грн. / рул.,

що призвело до завищення рівня списання матеріалів на 1710,00 гривень.

Аналітичний та синтетичний облік виробничих запасів здійснюється у відповідності з чинним законодавством. Перевірено: точність арифметичних розрахунків, правильність перенесення оборотів і залишків за рахунками в регістри синтетичного обліку, Головну книгу, звітність. При перевірці не виявлено неточностей, облік ведеться згідно з діючим нормативним законодавством.

Під час проведення аудиту були виявлені такі помилки: у Наказі про облікову політику відсутній термін проведення інвентаризації виробничих запасів; виявлено відсутність дати підпису договору про матеріальну
відповідальність одного з комірників (склад № 1); інвентаризація товарно - матеріальних цінностей за 2006 рік проводилася з порушенням Інструкції [13], не були дотримані строки документального оформлення та відображення в обліку результатів проведення інвентаризації ТМЦ, відсутні підписи окремих членів інвентаризаційної    комісії, мають  місце  помилки  і виправлення у інвентаризаційних описах, недотримання правил зберігання товарно-матеріальних цінностей (фарба зберігалась поряд із матеріалами, виготовленими з деревини, що суперечить пожежній безпеці); за березень, листопад, грудень 2005 року на підприємстві мають місце доручення, видані підзвітним особам, за якими не отримані матеріальні цінності, та доручення не були повернені у призначений термін; придбані (отримані) запаси зараховуються на баланс підприємства по первісній вартості за виключенням необхідного відображення товарно-транспортних витрат у складі первинної вартості виробничих запасів; у внутрішніх документах за травень 2005 року з обліку запасів (прибуткові накладні, накладні - вимоги на відпуск (на внутрішнє переміщення) матеріалів) мають місце виправлення, не всі реквізити заповнені, на окремих не проставлено підписи; за рахунок пересортиці матеріалів при відпуску їх у виробництво був завищений

Похожие материалы

Информация о работе