Розробка схеми алгоритму та тексту програми, страница 2

   Writeln('y=',y:12);       Writeln(f2,'y=',y:12);

   {Формировние массива  d[k]}

   k:=1;

   For i:=1 to n do If a[i]<0 then

      Begin

        d[k]:=a[i]; k:=k+1;

      End;

    nk:=k-1;

    Write('d[k]=');      Write(f2,'d[k]=');

    For k:=1 to nk do

      Begin

         Write(d[k]:4:1,' ':2);

         Write(f2,d[k]:4:1,' ':2);

      End;

    Writeln;   Writeln(f2);

    Writeln(''Таблица №1':49);     Writeln(f2,'Таблица №1 ':49);

    Writeln('c[i]',' ':10,'f1',' ':13,'f2',' ':13,'f3');

    Writeln(f2,'c[i]',' ':10,'f1',' ':13,'f2',' ':13,'f3');

   {Расчет функций }

   For i:=1 to 13 do

      Begin

        fu1:=2*c[i]/(1+sqr(c[i]));

        fu2:=sqr(c[i])/(1-cos(c[i]));

        fu3:=sqr(c[i])/sqrt(abs((1+sqr(c[i]))/c[i]));

        Writeln(c[i]:4:1,' ':5,fu1:10,' ':5,fu2:10,' ':5,fu3:10);

        Writeln(f2,c[i]:4:1,' ':5,fu1:10,' ':5,fu2:10,' ':5,fu3:10);

      End;

   Readln;

   Close(f1);  Close(f2);

  End.

 4. Результати виконання програми

Содержание экрана

Введите массив  a                                                                

 5.1 -1.7  6.1 -9.3  7.2 -8.2  3.6 -9.4  7.1 -6.9  5.3  1.6 -1.6  2.1 -1.6     

Введите массив  b                                                               

 2.1  7.9 -7.1  1.7  6.2 -9.1  3.2 -8.2  2.6 -1.4  1.1 -2.9  2.3  3.2          

Введите массив  c                                                               

 1.1 -2.2  6.1 -2.7  1.1 -1.3  3.2 -8.2  3.6 -9.4  1.2 -6.2 -4.3               

                    Результат:                                                  

y= 1.02232E+05                                                                 

d[k]=-1.7  -9.3  -8.2  -9.4  -6.9  -1.6  -1.6                                  

                                       Таблица №1                               

c[i]          f1             f2             f3                                 

 1.1      9.955E-01      2.214E+00      8.537E-01                              

-2.2     -7.534E-01      3.047E+00      2.971E+00                              

 6.1      3.193E-01      2.224E+03      1.487E+01                              

-2.7     -6.514E-01      3.829E+00      4.160E+00                              

 1.1      9.955E-01      2.214E+00      8.537E-01                              

-1.3     -9.665E-01      2.307E+00      1.175E+00                              

 3.2      5.694E-01      5.124E+00      5.464E+00                              

-8.2     -2.403E-01      5.021E+01      2.331E+01                              

 3.6      5.158E-01      6.833E+00      6.581E+00                              

-9.4     -2.104E-01      4.419E+01      2.866E+01                              

 1.2      9.836E-01      2.258E+00      1.010E+00                              

-6.2     -3.144E-01      1.112E+04      1.524E+01                              

-4.3     -4.413E-01      1.320E+01      8.685E+00                              

Содержание файла out.txt

Массив a

 5.1 -1.7  6.1 -9.3  7.2 -8.2  3.6 -9.4  7.1 -6.9  5.3  1.6 -1.6  2.1 -1.6

Массив b

 2.1  7.9 -7.1  1.7  6.2 -9.1  3.2 -8.2  2.6 -1.4  1.1 -2.9  2.3  3.2

Массив c

 1.1 -2.2  6.1 -2.7  1.1 -1.3  3.2 -8.2  3.6 -9.4  1.2 -6.2 -4.3

                    Результат:

y= 1.02232E+05

d[k]=-1.7  -9.3  -8.2  -9.4  -6.9  -1.6  -1.6 

                                       Таблица №1

c[i]          f1             f2             f3

 1.1      9.955E-01      2.214E+00      8.537E-01

-2.2     -7.534E-01      3.047E+00      2.971E+00

 6.1      3.193E-01      2.224E+03      1.487E+01

-2.7     -6.514E-01      3.829E+00      4.160E+00

 1.1      9.955E-01      2.214E+00      8.537E-01

-1.3     -9.665E-01      2.307E+00      1.175E+00

 3.2      5.694E-01      5.124E+00      5.464E+00

-8.2     -2.403E-01      5.021E+01      2.331E+01

 3.6      5.158E-01      6.833E+00      6.581E+00

-9.4     -2.104E-01      4.419E+01      2.866E+01

 1.2      9.836E-01      2.258E+00      1.010E+00

-6.2     -3.144E-01      1.112E+04      1.524E+01

-4.3     -4.413E-01      1.320E+01      8.685E+00

5. Висновки

  Розроблена ссема алгоритму та текст програми. Програма реалізована на ПК IBM PC- Celeron 635.

Результат роботи програми   виводяться  на екран дисплея та у файл out.txt.

Література

1.  Фаронов В.В. Програмування на персональних ЕОМ у середовищі Турбо-Паскаль,  МГТУ, М:,2002.

2. Грінченко О.Г. Алгоритмічні мови. Навчальний посібник. 2005

3. Схеми алгоритмів і програм.

      ДСТ 19&002-80  ЕСПД. Правила виконання.

      ДСТ 19&003-80  ЕСПД. Позначення умовні графічні.