Проектування мережі Ethernet, страница 4

         Висновок: таким чином, виконавши усі завдання можна підвести деякі підсумки.

1).Протокол GBN більш простий за апаратною реалізацією, ніж SPR, за ефективністю майже йому не поступаючись;

2). Ефективність протоколу особливо висока, якщо нема помилок;

3).Для реалізації протоколу необхідна full duplex лінія зв’язку.

4)Була спроектована локальна мережа для 4-х будівель з використанням технологій 10 BASE 2 , 10 BASE T, 100 BASE TX, 100 BASE TX+CKC.Обладнання та його вартість описані у таблиці Вартість мережі дорівнює 11 439 грн.

Додаток А.

Текст програми:

#include <graphics.h>

#include <stdlib.h>

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

#include <math.h>

int da=70,db=20,dc=30,dd=50,de=30,df=130,dg=40,dh=80,dk=40,dm=80,

dn=100,dp=10,dq=120,ds=40;

int a=da+20,b=db+da+20,c=b,d=dd+b,e=de+d,f=df+e,g=dg+d,

n=dn+20,m=dm+n,k=dk+m,h=dh+k,p=dp+20,q=dq+p,s=ds+q;

long dlina=0;

void initgr(void)

{/* request auto detection */

int gdriver = DETECT, gmode, errorcode;

int midx, midy;

long double x0,y2,y1,yi,a,b;

double t;

/* initialize graphics and local variables */

initgraph(&gdriver, &gmode, "");

/* read result of initialization */

errorcode = graphresult();

if (errorcode != grOk)  /* an error occurred */

{

printf("Graphics error: %s\n", grapherrormsg(errorcode));

printf("Press any key to halt:");

getch();

exit(1); /* terminate with an error code */

}

}

void drawbildings(void)

{line(1.4*(c-dc),1.4*(p-dp),1.4*c,1.4*(p-dp));

line(1.4*(c-dc),1.4*(p-dp),1.4*(c-dc),1.4*p);

line(1.4*(c-dc),1.4*p,1.4*c,1.4*p);

line(1.4*c,1.4*p,1.4*c,1.4*(p-dp));

line(1.4*(a-da),1.4*(s-ds),1.4*a,1.4*(s-ds));

line(1.4*(a-da),1.4*(s-ds),1.4*(a-da),1.4*s);

line(1.4*(a-da),1.4*s,1.4*a,1.4*s);

line(1.4*a,1.4*s,1.4*a,1.4*(s-ds));

line(1.4*e,1.4*n,1.4*f,1.4*n);

line(1.4*e,1.4*n,1.4*e,1.4*m);

line(1.4*e,1.4*m,1.4*f,1.4*m);

line(1.4*f,1.4*n,1.4*f,1.4*m);

line(1.4*d,1.4*k,1.4*g,1.4*k);

line(1.4*d,1.4*k,1.4*d,1.4*h);

line(1.4*d,1.4*h,1.4*g,1.4*h);

line(1.4*g,1.4*h,1.4*g,1.4*k);

}

void drawkomp(void)

{setcolor(GREEN);

circle(1.4*(c-4),1.4*(p-dp+4),4);

setcolor(GREEN);

circle(1.4*(c-dc+4),1.4*(p-dp/2),4);

setcolor(RED);

circle(1.4*(c-dc+5),1.4*(p-5),5);

setcolor(RED);

circle(1.4*(c-5),1.4*(p-5),5);

setcolor(GREEN);

circle(1.4*(a-4),1.4*(s-ds+4),4);

setcolor(MAGENTA);

circle(1.4*(a-da+3),1.4*(s-ds/2),3);

setcolor(RED);

circle(1.4*(a-da+5),1.4*(s-5),5);

setcolor(GREEN);

circle(1.4*(a-4),1.4*(s-4),4);

setcolor(MAGENTA);

circle(1.4*(f-3),1.4*(m-dm+3),3);

setcolor(GREEN);

circle(1.4*(f-df+4),1.4*(m-dm+4),4);

setcolor(RED);

circle(1.4*(f-df/2),1.4*(m-5),5);

setcolor(GREEN);

circle(1.4*(f-4),1.4*(m-dm/2),4);

setcolor(MAGENTA);

circle(1.4*(g-3),1.4*(h-dh+3),3);

setcolor(GREEN);

circle(1.4*(g-dg+4),1.4*(h-dh+4),4);

setcolor(GREEN);

circle(1.4*(g-dg/2),1.4*(h-4),4);

setcolor(RED);

circle(1.4*(g-5),1.4*(h-5),5);

setcolor(MAGENTA);

circle(1.4*(c-4),1.4*(p-4),2);

setcolor(WHITE);

rectangle(1.4*(c-2),1.4*(p+2),1.4*(c),1.4*(p+4));

}

void hubposition2(void)

{int mini=10000,min1,fl=1;

for( int w=0;w<da;w++)             //1fl verh

{  min1=da-w+ds/20+w+ds/2+w+ds-w+da+12;

if (min1<mini) {mini=min1;fl=2;}

}

for( w=0;w<da;w++)             //1fl niz

{  min1=ds+da-w+ds/2+w+w+da-w+12;

if (min1<mini) {mini=min1;fl=2;}

}

for( w=0;w<ds;w++)             //1fl levo

{  min1=da+w+abs(ds/2-w)+ds-w+da+ds-w+12;

if (min1<mini) {mini=min1;fl=2;}

}

for( w=0;w<ds;w++)             //1fl pravo

{  min1=w+ds/2+da+w+da+ds-w+ds-w+12;

if (min1<mini) {mini=min1;fl=2;}

}

for( w=0;w<da;w++)             //2fl verh

{  min1=da-w+ds/2+w+ds+w+ds-w+da+6;

if (min1<mini) mini=min1;

}

for( w=0;w<da;w++)             //2fl niz

{  min1=ds+da-w+ds/2+w+w+da-w+6;

if (min1<mini) mini=min1;

}

for( w=0;w<ds;w++)             //2fl levo

{  min1=da+w+abs(ds/2-w)+ds-w+da+ds-w+6;

if (min1<mini) mini=min1;

}