Ознайомлення з способами використання ліній LPT-порту для приєднання нестандартних зовнішніх пристроїв

Страницы работы

Содержание работы

               Лабораторна  робота  з  навчальної  дисципліни 

                          "Периферійні пристрої ЕОМ” 

           Тема роботи -  “Керування  LPT-портом”    

             Мета роботи -  ознайомлення  з  способами  використання  ліній  LPT-порту  для  приєднання нестандартних  зовнішніх пристроїв.

             LPT-порт  комп’ютера часто використовують не за прямим призначенням (приєднання принтерів)  для  приєднання  різноманітних

цифрових  пристроїв (пристрої пам’яті,  програматори,  термометри ,  мікро- контролери  та таке інше ).

             Для проведення  експериментів з LPT-портом в  цій лабораторній

роботі  слід використовувати  спеціальний  пристрій,  схема  якого   запропонована в Додатку 1,  зовнішній вигляд подано в Додатку 2.  Пристрій живиться від ліній  порту  і  дає  змогу спостерігати  стан  ліній  регістру  даних (DR),  регістру керування  (CR) та  через  регістр  даних  встановлювати  стан  ліній  регістру  статусу (SR) , а  також  встановлювати  за допомогою перемикачів  стан ліній регістру  керування (CR) в режимі  читання .  Довідкові  дані  про стандартне призначення ліній  регістрів LPT-порту  подано в Додатку 3.

            Під час керування  зовнішніми пристроями  через LPT-порт є  потреба

скористатися  лініями порту  як  окремими  однорозрядними  каналами  цифрового зв’язку  з   ТТЛ-рівнями  напруги  для нулів та одиниць  з метою

вводу  або виводу  сигналів.  Ввід  полягає в одержанні в керуючу програму

значень  0/1  з  певної лінії порту,  вивід навпаки  полягає в заданні значень  в  окремій  лінії  без  змін  в інших лініях з регістру.

            У  якості  середовища  для оперування  запропоноване  діалогове  середовище  “Астрофорт”  з довідником. Оскільки  середовище орієнтоване

на  побудову  програм  керування технологічними процесами,  воно  має

безліч вбудованих засобів,  що полегшують побудову програм. Вивчення

Форт-системи не входить в задачу роботи ,  а поверхневого  ознайомлення

буде досить для виконання  роботи.

            Задача полягає  в створенні  алгоритмів  нескладних  дій  і в перевірці

їх  спрацьовування  засобами Форт-системи та запропонованого пристрою.

            Робота полягає  в виконанні  декількох початкових вправ ,

розв’язування  індивідуальних (на бригаду)  завдань,  демонстрації спрацьовування алгоритму  викладачу  і  підготовка звіту  з  поданням  схеми   алгоритму,  що і є продуктом роботи.

           Для  приготування  до виконання вправ  потрібно

      - підключити пристрій до LPT-порту комп’ютера (можна без вимкнення

         електроживлення),

     - запустити   в  каталозі  LABN  файл  lab.bat, після появи  на екрані  ОК

        виконати (ввести і натиснути  Enter)  текст  1   LOAD

     в меню  виберіть пункт  -  “Форт-система  Астрофорт”, натисніть Enter

     в меню довідкової програми виберіть буд-який пункт і натисніть Enter.

      Тепер є

            - можливість  переглядати  текст довідки  (стрілки догори, донизу),

            - можливість  перейти у вікно, де можна виконувати  тексти  Форт- 

             системи.

       Попередні  вправи  з поясненнями елементів діалогу.

      1.  Системи числення.  В тексті рядка  можна писати числа в будь-якій

системі числення,   попередньо  ввімкнувши  потрібну систему числення  і

не забуваючи повернути  десяткову (Alt-D). Можлива  шістнадцяткова

(Alt-H)  і  після  виконання  тексту           

                               :  BIN   2   BASE   !   ;

можлива двійкова  (BIN).

      Потрібні  адреси  регістрів LPT-порту  виглядають  так:

Адреси                                  HEX         DECIMAL     BIN             

Регістр даних  (DR)             378            888                1101111000

Регістр керування (CR)       37А           890                1101111010

Регістр статусу  (SR)           379            889                1101111001

Будь-яке число можна ввести в стек (надрукувати)  в  існуючій  системі  і

встановивши іншу систему вивести в іншій на екран оператором друку числа

на екран (то є крапка, відокремлена пропусками ). Спробуйте впевнитись,  що  у таблиці адрес немає помилок.

      2.  Пересилання байта  зі  стеку   у    регістр   даних.

 Текст :      b   ADDR  PC!        перешле  байт  b  у порт  за адресою   ADDR.

 Наприклад,  текст   HEX   FF   378  PC!  DECIMAL  або

                                   DECIMAL  255   888    PC!

    запише  всі одиниці  у розряди   регістру даних,  що засвітить всі  світло- діоди індикатора  стану регістра даних.  Розберіться, де розташовано  світло- діод молодшого  розряду  регістру даних за допомогою тексту

                                   DECIMAL   1    888    PC!

      3.  Читання  байта  з регістру даних  з виведенням  не екран 

Текст :    HEX  378  PC@    прочитає байт,  що є зараз у регістрі даних  на стек.   Заглянути у стек можна,  натиснувши   Alt-S

а  текст    HEX  378   PC@  BIN  .     не тільки прочитає, але й виведе число на екран  у двійковійій системі числення.  Спробуйте впевнитись.

     4Читання  байта  з регістру статусу   з виведенням  не екран 

Текст:   HEX  378   PC@  BIN  .     виведе на екран стан регістру статусу

у війковому вигляді.  Оскільки  за схемою пристрою  до  ліній  регістру статусу  приєднані  виходи  п’яти   старших розрядів   регістру даних, то

через те, що у регістр даних попередньо були надіслані всі одинийі,  мало бути виведене  число з   п’ятьма старшими одиницями,  решта – нулі. Але

один з розрядів (7) зчитується інверсно,  тому  має бути семи розрядне число

з чотирма одиницями в старших розрядах.

     5  Пересилання  даних у регістр  керування.

Лінії  цього регістру  двобічні .  Це означае,  що при  пересиланні  даних

Похожие материалы

Информация о работе