Запитання екзаменаційних білетів з дисципліни “Периферійні пристрої ЕОМ”

Страницы работы

Содержание работы

В цій збірці розташовані фрагменти з книг та методичні матеріали

для вивчення навчальної дисципліни “Периферійні пристрої ЕОМ” для

студентів заочної форми навчання НТУ “ХПІ”.

   Збірка PERIF містить окрім іншого потрібні матеріали для виконання контрольних робіт(каталог ZAVD),

    Каталог КПРПП містить матеріали, потрібні для оформлення курсових

проектів (стандарти, довідкові дані).

    Каталоги 1,km,mag,int  містять

Файли-копії сторінок книг за темами “Основи теорії передавання даних”

(1,km),”Інтерфейси”(int), “Магнітні запам’ятовуючі пристрої”(mag)

   Нижче подано текст- запитань екзаменаційних білетів разом з

посиланнями на файли сторінок книг, де можна прочитати відповідні

розділи за темами запитань.

     Запитання екзаменаційних білетів з дисципліни          Де прочитати

   "Периферійні пристрої ЕОМ"                               про те

    1. Основні терміни теорії передавання повідомлень.      1-1 – 1-3   

Ансамбль повідомлень. Джерело повідомлень. Дискретний та

аналоговий сигнали. Канал зв'язку. Система зв'язку.

    2. Перетворення, кодування, модуляція. Призначення      1-3,1-4,1-9

цих процесів. Теорема Котєльнікова (Найквіста).

    3. Первинні коди. Параметри кодів. Способи розширення    1-4, kod1-kod3 в 1

кодувальної таблиці

    4. Модуляція. Різновиди модуляції. Маніпуляція.          1-4

Швидкість маніпуляції.

    5. Методи відокремлення каналів у багатоканальних        1-8

системах передачі даних.

    6. Кількість інформації. Ентропія. Надмірність           1-10 – 1-13

    7. Перепускна здатність канала зв'язку за наявності      1-13

перешкод.

    8. Класифікація завад. Властивості флуктуаційних         1-15 -1-17

завад.

    9. Геометрична інтерпретація сигналів та завад.           1-14  -  1-19

Ідеальний приймач Котєльнікова та методи розпізнавання

двійкових сигналів.

    10. Порівняння методів маніпуляції за завадостійкістю     1-19 – 1-21

    11. Оптимальна та квазіоптимальна фільтрація під час       1-21 – 1-23

приймання двійкових сигналів.

    12. Амплітудна маніпуляція. Модулятор та детектор.         1-27

Спектр сигналу та потрібна смуга перепускання каналу.

    13. Частотна маніпуляція. Модулятор, детектор. Спектр      1-28 – 1-29

сигналу та потрібна смуга перепускання каналу.

    14. Фазова маніпуляція. Спектр сигналу та потрібна смуга    1-31 – 1-33

перепускання каналу. Відносна фазова маніпуляція та

детектування.

    15. Різновиди фазової маніпуляції: ДВФМ, ТВФМ, КАМ.         1-35 – 1-36

    16. Синхронізація у АПД. Паралельний та послідовні         km8,km9, 1-61 – 1-65

синхронний та асинхронний методи передавання даних.

    17. Класифікація систем передавання даних щодо боротьби     1-41 – 1-43

з помилками.

    18. Групові методи магнітного записування                   mg5-mg6

    19. Аналіз віроємності помилки у системі з багаторазо-      Багаторазове.doc

вим повторенням інформації.

    20. Система команд Хейза для вбудованих модемів.            Файл “Команди

                                                                       модема”  

    21. Класифікація похибкостійких кодів. Вирази для           1-47  - 1-51

розрахунку віроємності невиявленої помилки для кодів із

сталою вагою та для кодів з контролем за паритетом.

    22. Модеми серії MNP. Особливості модемів класів            int66, int67, V-MNP

MNP-5,7,10

    23. Організація підключення периферійних пристроїв           Підключення.doc

до ЕОМ.

    24. Стандартні інтерфейси. Визначення. Напрямки               in1-in8

класіфікації.

    25. Класифікація інтерфейсів за функціональним призначенням.  in5-in6

    26. Інтерфейси периферійних пристроїв. Інтерфейси CL (ІРПС)    int22

    27. Різновиди ліній зв'язку. Смуга перепускання,               km1-km6

рівень перешкод, довжина. Фізичні явища у лініях. Навантаження на

кінці.

    28. Інтерфейси периферійних пристроїв. Інтерфейс RS-232.        int18-int22

Склад контролера інтерфейсу.

    29. Паралельні інтерфейси периферійних пристроїв                int2-int15

Centronics, EPP, ECP, Стандарт IEEE 1284.

    30. Методи магнітного записування та область їх засто-          

сування.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . mg2 – mg5

    31. Інтерфейс USB.                                              Int51-int61

    32. Магістраль розширення PCI.                                  Int42-int50

    33. Викривлення двійкових сигналів та методи реєстрації         1-57 – 1-59

імпульсів у АПД.

    34. Режими роботи АПД.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Режими.doc                                                        

    35. Метод магнітного записування MFM.                            mg2-mg5

    36. Формат сектору гнучкого диску.                               mg13

    37. Команди адаптера гнучких дисків                              mg17-mg20

Похожие материалы

Информация о работе