Коди загрузки ОС. Аналіз кодів завантаження, розташованих у BІOS (Звіт з лабораторної роботи № 7), страница 2

0CA4:019E 8A5600        MOV      DL,[BP+00]                         

0CA4:01A1 B408          MOV      AH,08                             

0CA4:01A3 CD13          INT      13                                

0CA4:01A5 7223          JB 01CA                              

0CA4:01A7 8AC1          MOV      AL,CL                              

0CA4:01A9 243F          AND      AL,3F                             

0CA4:01AB 98            CBW                                        

0CA4:01AC 8ADE          MOV      BL,DH                             

0CA4:01AE 8AFC          MOV      BH,AH                              

0CA4:01B0 43            INC      BX                                

0CA4:01B1 F7E3          MUL      BX                                

0CA4:01B3 8BD1          MOV      DX,CX                             

0CA4:01B5 86D6          XCHG     DL,DH                              

0CA4:01B7 B106          MOV      CL,06                             

0CA4:01B9 D2EE          SHR      DH,CL                             

0CA4:01BB 42            INC      DX                                

0CA4:01BC F7E2          MUL      DX                                 

0CA4:01BE 39560A        CMP      [BP+0A],DX                        

0CA4:01C1 7723          JA 01E6                              

0CA4:01C3 7205          JB 01CA                              

0CA4:01C5 394608        CMP      [BP+08],AX                        

0CA4:01C8 731C          JNB      01E6                              

0CA4:01CA B80102        MOV      AX,0201                           

0CA4:01CD BB007C        MOV      BX,7C00                           

0CA4:01D0 8B4E02        MOV      CX,[BP+02]                        

0CA4:01D3 8B5600        MOV      DX,[BP+00]                        

0CA4:01D6 CD13          INT      13                                

0CA4:01D8 7351          JNB      022B                              

0CA4:01DA 4F            DEC      DI                                

0CA4:01DB 744E          JZ 022B                              

0CA4:01DD 32E4          XOR      AH,AH                             

0CA4:01DF 8A5600        MOV      DL,[BP+00]                        

0CA4:01E2 CD13          INT      13                                

0CA4:01E4 EBE4          JMP      01CA                              

0CA4:01E6 8A5600        MOV      DL,[BP+00]                        

0CA4:01E9 60            DB 60                                

0CA4:01EA BBAA55        MOV      BX,55AA                           

0CA4:01ED B441          MOV      AH,41                             

0CA4:01EF CD13          INT      13                                

0CA4:01F1 7236          JB 0229                              

0CA4:01F3 81FB55AA      CMP      BX,AA55                           

0CA4:01F7 7530          JNZ      0229                              

0CA4:01F9 F6C101        TEST     CL,01                             

0CA4:01FC 742B          JZ 0229                              

0CA4:01FE 61            DB 61