Дослідження роботи підсилювального каскаду на змінному струмі

Страницы работы

Содержание работы

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7

Тема: Транзисторні підсилювачі 2

Мета роботи: Досліджувати роботу підсилювального каскаду на змінному струмі.

Хід роботи:

Досвід №1: Дослідження підсилювального каскаду на основі ідеального транзистора

Збираю схему транзисторного підсилювача (Рис.1) з наступними вихідними даними:

Rб1 = 160 (кОм),

Rб2 = 7 (кОм),

Rк = 10 + 7 = 17 (кОм),

Ек = 12 + 7 = 19 (В),

Cб = Ск = 1 мкф,

fвх = 1 + 7 = 17(кгц),

Uвх мах = 10 мв,

Рис.1

Досліджую форму сигналів на виході підсилювача при подачі на його вхід:

1) синусоїдального сигналу (рис.2);

Рис.2

2) пилкоподібного сигналу (Рис.3);

Рис.3

3) прямокутного сигналу (Рис.4).

Рис.4

Замальовую сімейство АЧХ

Рис.5

Дослід №2: Дослідження підсилювального каскаду на основі реального транзистора

Збираю схему транзисторного підсилювача з реальним транзистором (типу 2N2222) (Рис.6)

Рис.6

Замальовую сімейство АЧХ. На графіку вказую чисельне значення смуг пропущення для всіх п'яти випадків (див. табл. 8.1 та Рис.7.1-7.5).

Таблиця 8.1.

Вихідне значення RБ1, кому

Зміна RБ1, кОм

Коефіцієнт підсилення, Ку

Uвх

Uвых

Ку

160

144

152

160

168

176


( RБ1=144 кОм)

Рис.7.1

( RБ1=152 кОм)

Рис.7.2

( RБ1=160 кОм)

Рис.7.3

( RБ1=168 кОм)

Рис.7.4

( RБ1=176 кОм)

Рис.7.5


Досвід 3 - Дослідження підсилювального каскаду на основі реального транзистора з послідовним негативним зворотним зв'язком (ООС) по струму

Збираю схему транзисторного підсилювача таку ж, як й у досвіді 2 (Рис.8)

Рис.8

В эмітерний ланцюг транзистора VT1 підключаю резистор RЭ = 100 Ом. Та паралельно йому Сэ = 100 мкф.

Знімаю форму АЧХ та UВХ (t), UВИХ

  

Висновок: Навчився досліджувати роботу підсилювального каскаду на змінному струмі.

Похожие материалы

Информация о работе