Дослідження схем побудови алгебраїчних суматорів і від’ємників на основі ОП й вивчення їхніх принципів дії, настроювання й особливості реалізації

Страницы работы

Содержание работы

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9

Тема: Суматори на ОП

Мета роботи: Досліджувати схеми побудови алгебраїчних суматорів і від’ємників на основі ОП й більш детально вивчити їхні принципи дії, настроювання й особливості реалізації. 

Хід роботи

Досвід 1- інвертуючий підсумовуючий підсилювач  (інвертуючий суматор)

Збираємо схему суматора, що інвертує (див. рис.1)

Установлюємо коефіцієнти передачі К1=3, К2=2, К3=5

Розрахунок необхідних величин R1, R2 і R3 здійснюємо задавшись значенням Rзв=100 кОм.


Рис. 1

= -(3*(-5)+2*(-2)+5*2)=11(В)

Розраховані данні співпадають з отриманими.

Дослід 2-схема додавання - вирахування (суматор – від’ємник)

Збираємо схему суматора – від’ємника (Див. рис.2).

Встановлюємо коефіцієнти передачі К1=1, К2=2 і К3=3

Розрахунок необхідних величин R1, R2 і R3 здійсните задавшись значенням Rзв=R4=100 кОм.

Розрахунок необхідних величин R1, R2 і R3 здійснюємо задавшись значенням Rзв=100 кОм.

Рис.2

Uвих = - [Uвх1*K1 + Uвх2*K2] + [Uвх3*K3]= -[(-5*1) + (-3*2)] + [2*3]=17(В)

Розраховані данні співпадають з отриманими.

Дослід 3

1.       Розраховую Uвих за умов: К1=1, К2=2, U1=U2=2 В, Rос=100 кОм, де Кi – коефіцієнт передачі  сигналу з i-го (i=1,2) входу, Rзв - резистор зворотнього  зв'язку, Ui - вхідні сигнали постійного струму (рис. 3)

рис. 3

UВИХ=-(1*2 + 2*2)=6В

Теоретично отриманий результат збігається з практично отриманим.

2.       Розраховую форму Uвих за умови, що на другий вхід подані 2-х полярні синусоїдальні сигнали U2 з амплітудою 5 В  при живленні ОП =  ± 6В (рис. 4).

Рис. 4

Висновок: Дослідили схеми побудови алгебраїчних суматорів і від’ємників на основі ОП й більш детально вивчити їхні принципи дії, настроювання й особливості реалізації.Вивчили інвертуючий суматор та суматор – від’ємник.

Похожие материалы

Информация о работе