Тестові завдання ректорської контрольної роботи (3 варіанти по 19 запитань), страница 3

2. занурюють весь термометр в глибину на половину

3. вставляють резервуаром в землю на 1 см

4. термометр кладуть на землю, а резервуар злегенька присипають

12. Перед зняттям показань з мінімального термометра

1. його струшують

2. підводять штифтик в резервуарі до меніска

3. не роблять нічого

13. В яких одиницях вимірюється сонячна радіація? (вказати невірне)

1. люкси                       2. Вт/м2 с                        3. Дж/м2 с                            4. кал/м2 с

14. Туман утворюється коли   

1. температура повітря вища за точку роси

2. температура повітря нижче точки роси

3.  при ясному небі перед ранком та увечері

4. при вкритому хмарами небі вранці та увечері

15. За різницею у випаровуваності води працює аспіраційний чи станційний психрометр  

1. перший                          2. другий                               3. обидва                           4. жодний з двох

16. Якою формулою визначається відносна вологість повітря            

1. f = e / E´100 %                                  2. f = E – A´P (t2 – t1)                                    3. d = E – e

17. Теплоємність          

1. здатність тіл різко збільшувати температуру

2. здатність тіл нагріватися

3. здатність тіл нагріватися і утримувати тепло

18. Дефіцит водяної пари вищий         

1. літом                              2. зимою                                3. мало змінюється посезонно

19. Альбедо залежить від         

1. кольору поверхні                      2. щільності речовини, що утворює поверхню                          3. теплоємності поверхні


Зразок варіантів вірних відповідей

Номер

завдання

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25