Тестові завдання ректорської контрольної роботи (3 варіанти по 19 запитань), страница 2

13. Що таке альбедо   

1. доля відбитої від поверхні Землі радіації

2. кількість поглинутої поверхнею Землі радіації

3. кількість сонячної радіації, яка пішла на нагрівання поверхні Землі

14. Точка роси це         

1. температура при якій стає насиченою водяна пара, що міститься в повітрі

2. вологість повітря рівна 100%

3. дефіцит насиченості водяної пари рівний 0

15. Для конденсації необхідно              

1. зниження температури до точки роси

2. наявність ядер конденсації

3. все перелічене

16. Орієнтація приладів на метеомайданчиках визначається             

1. напрямком пануючих вітрів                       2. сторонами світу             3. положенням Сонця під час проведення спостережень

17. З яких хмар випадають більш інтенсивні опади   

1. висококучових                                2. кучово-дощових                           3. шарувато-дощових

18. Чому поверхневі поливи сприяють зменшенню дії заморозків    

1. нагріванню приземного шару повітря

2. збільшують теплоємність грунту

3. збільшують теплопровідність грунту

19. Абсолютна вологість повітря це   

1. маса водяної пари в одиниці об'єму

2. об'єм води в одиниці об'єму повітря

3. доля води в об'ємі повітря


Назва Дисципліни, спеціальність, курс (кількість  студентів)

Варіант 4.

1. Помірні широти відзначаються

1. рівномірністю опадів

2. максимумом опадів влітку

3. максимумом опадів зимою

2. Який грунт повільніше нагрівається

1. вологий                              2. сухий                              3. зораний

3. Глибина промерзання грунту збільшується (вказати невірне)

1. при збільшенні висоти снігового покриву

2. при збільшенні теплопровідності грунту

3. при зменшенні вологості грунту

4. Циклони несуть погоду

1. дощову                                 2. ясну сонячну                                   3. зливи, град

5. Антициклони відзначаються атмосферним тиском

1. низьким                           2. високим                          3. мінливим

6. В яких частинках материків спостерігається мусонний клімат

1. східних тропічних та екваторіальних

2. західних тропічних та екваторіальних

3. східних помірних, та західних тропічних

7. Які гази є парниковими

1. вуглекислий, азот

2. водяна пара, аміак, вуглекислий газ

3. азот, аміак, окис азоту

4. водяний пар, кисень

8. Кількість білка в зерні більша

1. в умовах континентального клімату

2. в умовах морського клімату

3. мало залежить від континентальності клімату

4. не змінюється

9. Анемометр для спостережень встановлюється

1. в психрометричній будці

2. на психрометричній будці

3. на відкритому місці

4. в спеціальний футляр

10. Колінчасті термометри встановлюють

1. в спеціальній ямі роблять отвір, резервуар термометра вставляють горизонтально в стінку  отвора і засипають

2. в спеціальній ямі роблять отвір, термометр вставляють в яму резервуаром вертикально вниз і засипають

3. термометр встромляють в землю

11. Термометри для вимірювання температури поверхні грунту встановлюють так

1. занурюють в грунт на глибину 1 см і засипають резервуар