Розробка конструктивного рішення ангару для сільськогосподарської техніки – тракторів, комбайнів (Розділ дипломного проекту по охороні праці), страница 2

Перед підйомом конструкцій рами всі елементи повинні бути надійно закріплені. Перед підйомом конструкції, зібраної в горизонтальному положенні, усі роботи припиняються в радіусі рівному довжині конструкції плюс 5м. На рамі влаштована звукова сигналізація й обмежник висоти підйому рами.

Стріловий кран установити на надійну основу, укріпленою дерев'яними репсами. Кріплення крана вантами і якорями необхідно перевіряти щораз перед початком роботи. Місця кріплення вант відгороджуються від руху транспорту. Кран, що працює від зовнішньої електричної мережі, повинен мати заземлену нейтраль. Нульовий провід кабелю, що підключає, з'єднати з металевими конструкціями крану і з нульовим проводом мережі. Вантаж по площадці переміщують краном при відсутності в цій зоні робітників і на рівні, на  1 м вищим перешкод. Небезпечна зона роботи крана – 26,5м.

3.3 Падіння людей з висоти

Для передбачення падіння людей з висоти, робітники забезпечуються поясами безпеки. Для підйому працівників на робоче місце на висоту більш як 5м використовують інвентарні драбини, які обладнані пристроями для закріплення поясів безпеки та страхувальних ременів, а також кріплення до конструкції. Для запобігання падіння працюючих з даху передбачена інвентарна огорожа. (Лист 10, сторінка     )

3.4 Падіння конструкцій з висоти

Вантажозахватні пристрої перед використанням випробують вантажем, який перевищує розрахунковий на 25% на протязі 10 хвилин. Забороняється залишати без догляду машини з робочим двигуном. Мінімальна відстань від людини до робочої машини, що обертається – 5м.

3.5 Ураження людей електричним струмом

Електрозварювальники забезпечуються комплексом ізолюючих інструментів під навантаження (напруження ) 2,5 кВт. Для заземлення обладнання використовується вуглецева сталь 40х40 мм довжиною 3м. Всі дроти під напруженням , які знаходяться на доступній для людей висоті ретельно ізолюються. Для обслуговування електрогосподарства приймаються люди із числа спеціалістів з групи допуску не менше 4.

3.6 Виробничий шум

Для того, щоб рівень шуму не перевищував значення, встановленого стандартами ГОСТ 85ДБ механізми періодично проходять контроль на шумові  характеристики ГОСТ 12.1.003-83*.

3.7 Атмосферна електрика

Під час грози може вдарити блискавка, тому передбачено встановлення блискавковідводів для забезпечення безпеки (категорія III) з приєднанням струмовідводів до заземлюючого пристрою.

3.8 Рух транспорту

Для правильної організації руху автотранспорту  по будівельному майданчику при вїзді розміщена схема руху транспорту з вказаними місцями розвантаження та навантаження.

3.9 Отруєння хімічними речовинами 

Приміщення, в яких виконують малярні роботи, повинні добре провітрюватись. Фарбувальні матеріали повинні бути безпечними. Для запобігання отруєння хімічними речовинами та шкідливими парами користуються респіраторами.

3.10 Пожежна безпека

Пожежна безпека на будівельному майданчику забезпечується встановленням пожежного гідранту.

3.11 Освітлення робочої зони

Освітлення будівельного майданчика виконується прожекторами ПЗС – 35, які встановлюються по контуру майданчика. Висота установок та прожекторів – 10м.

3.12 Санітарно-битове обслуговування працюючих

Санітарно-битове обслуговування працюючих передбачено забезпеченням предметами першої необхідності, встановленням умивальників, душових кабін, туалету.

3.13 Зменшення об'ємів верхолазних робіт

Для зменшення об'ємів верхолазних робіт передбачена укрупнювавльна зборка конструкцій на землі, котрі, за допомогою будівельного крану, встановлюються в проектне положення.

3.14 Безпечне розміщення об'єктів обслуговування працюючих

Санітаро-битові приміщення і площадки для відпочинку працюючих, а також автомобільні та пішоходні дороги (без спеціальних захисних заходів) розміщені за межами небезпечних зон.

Висновок

В проекті передбачені інженерні рішення і ряд профілактичних заходів, які зменшують можливість виникнення критичних ситуацій і шкідливих факторів, що заважають нормальній роботі і загрожують життю та здоров’ю працівників. При будівництві потрібен жорсткий контроль за виконанням техніки безпеки.

Найбільш небезпечні фактори на будівельному майданчику є:

–  падіння людей з висоти;

–  падіння конструкцій з висоти;

–  ураження людей електричним струмом.

4 Розрахунок параметрів траверси

  1. Визначення діаметрів канатів траверси та перерізу балки траверси для підйому піварки в  проектне положення.

Вихідні дані:

а) маса піварки – Q=1112 кг;

б) кут нахилу гілок траверси до горизонту - a = 45°

в) число гілок траверси m=2. 

г) приймаємо, що центр гаку крана співпадає з центром мас піварки і зусилля в гілках траверси рівні між собою.

2. Визначення зусиль в канатах К-1

 Рішення:

Зусилля діюче на одну гілку стропа згідно прийнятої розрахункової схеми:

З врахуванням вимог п 3.9 СНиП II-23-81 «Стальные конструкции» при коефіцієнті надійності gm = 1,6 зусилля в стропі

Приймаємо за ГОСТ 3062-80* канат діаметром 6,2 мм з розривним зусиллям 28, 55 кН.

3. Підібираємо перетин балки траверси працюючої на вигин для підйому піварки вагою Q = 1112 кг, якщо відстань між підвісками b =4 м.

Навантаження, що діє на траверсу:

Максимальний згинальний момент діючий у траверсі:

Потрібний момент опору поперечного переріза балки траверси:

Вибираємо конструкцію балки траверси із прокатного двотавра N16 Б1 за ГОСТ 26020-83. Загальна маса балки траверси при її довжині 5 м становить Q2 =63,5 кг.

4. Визначення зусиль в канатах К-2

 Рішення: Зусилля діюче на одну гілку стропа згідно прийнятої розрахункової схеми:

З врахуванням вимог п 3.9 СНиП II-23-81 «Стальные конструкции» при коефіцієнті надійності gm = 1,6 зусилля в стропі

Приймаємо за ГОСТ 3062-80* канат діаметром 8 мм з розривним зусиллям 47, 95 кН.