Розробка конструктивного рішення ангару для сільськогосподарської техніки – тракторів, комбайнів (Розділ дипломного проекту по охороні праці)

Страницы работы

Содержание работы

4. Охорона праці

При виконані будівельно-монтажних робіт треба додержуватись вимог СНиП III-4-80*, “Правила производства работ”, “Техника безопасности в строительстве”, СНиП 3.03-01-87 “Несущие и ограждающие конструкции”, ”Правила техники безопасности при текущем и капитальном ремонте жилых и общественных зданий”, як передбачено цим проектом, по-перше -  треба поруч з будівлею встановити протипожежний щит та ящик з піском, а також забезпечити будівлю блискавковідводом.

Роботу повинна проводити ліцензійна будівельна організація.

1 Аналіз потенційно небезпечних та шкідливих виробничих факторів, що діють під час будівництва

Аналіз виконано в табличній формі. Небезпечні і шкідливі фактори приймаємо згідно Положення про розслідування і облік нещасних випадків, профзахворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою КМ України № 623 від 10.08.1993 р., ГОСТ 12.0.003-74.

Небезпечні та шкідливі виробничі фактори

Джерело, види робіт

Кількісні оцінки

Норматив

1

2

3

4

1. Обвалювання ґрунту відкосів

Виконання земляних робіт

при h =2,05м

суглинок

ρ=16,2кН/м3

РГВ= 12м

СНиП III-4-80*

розділ 9 п.9.10 табл.4

2. Експлуатація машин та механізмів

Виконання земляних робіт, монолітних бетонних робіт (монтажний кран)

Границі загрозливих зон

СНиП III-4-80*

розділ 3.2 п.2.7 табл. 1

3. Падіння людей з висоти

1) земельні роботи

2) бетонні роботи

3) покрівельні роботи

4) зовнішнє оздоблення

h = 2,05м

h = 2,05м

h = до 11,7м

h = до 11,7м

СНиП III-4-80*

п.9.17; 12.16;12.14;15.1;16.1;16.9

4. Падіння конструкцій та інших предметів з висоти

1) монтаж металевих конструкцій

2) покрівельні роботи

3) оздоблювальні роботи

h = до 11,7м

h = до 11,7м

h = до 11,7м

СНиП III-4-80*

п.2.7 табл. 1

5. Ураження людей електричним струмом

Електрифікація,

електрозварювання арматурних виробів та монтажних стиків

u = 220B; 127В

u = 380B;

I=0,05А

СНиП III-4-80* п.6

ГОСТ 12.1013-78

ГОСТ 12.3.003-86

ДНАОП 0.00-1.21-98

6. Виробничий шум

Працюючі механізми

43-73ДБ

в день

ГОСТ 12.1.003-83*

ДОА 3.3.6.039-99

7. Вібрація

Трамбування ґрунту трамбовками

80 Гц

ГОСТ 12.1.012-90

ДОА 3.3.6.039-99

8. Шкідливі речовини

Зварювальні роботи

СО2

2

Оздоблювальні роботи

10мг/м3

5мг/м3

ацетон

ГОСТ 12.1.005-88

9. Освітлювальні роботи

1) земельні роботи

2) бетонні роботи

3) зварювальні роботи

4) монтажні роботи

5) оздоблювальні роботи

10ПК   30ПК

30ПК    30ПК

100ПК

100ПК

100ПК

ГОСТ 12.1.046-85

СНиП II-4-79

10.Вантажо-підйомне обладнання

Монтажний кран

МКГ-25 БР

Монтажна зона 11,3 м. Небезпечна зона крану 26,5 м

СНиП ІІІ-4-80* п. 7.2; 7.3;7.4.

ДНАОП 0.00-1.03-02

11. Атмосферна електрика

Захист від блискавки

III категорія блискавко-захисту .

РД 34.21.122-87

п.1.1;1.2

12. Пожежна безпека

Зварювальні роботи;

Ізоляційні роботи;

Експлуатація та використання вогненебезпечних матеріалів та вибухонебезпечних речовин

Вибухонебезпечність категорії “Д”.

Вогнестійкість металевих конструкцій-

II категорії.

НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86)

2 Заходи профілактики виявлених шкідливих і небезпечних виробничих факторів

2.1 Організація будівельного майданчика

Організація будівництва і заходів по охороні навколишнього середовища виконується згідно вимог СНиП ІІІ-4-80*.

Проектом передбачено встановлення по периметру будівельного майданчика захисно-охоронного огородження висотою 2м. Тимчасові споруди винесені за межі будівельного майданчика і розміщені з урахуванням рози вітрів.

Для забезпечення пожежної безпеки на будівельному майданчику передбачено:

–  установлення пожежних гідрантів, які встановлюють на відстані не більш 150м один від одного та на відстані 2,5м від тимчасових доріг;

–  можливість вільних під’їздів до пожежних гідрантів та будівлі;

–  протипожежні ящики з піском, щити. В інших випадках дивитися в ДБН А.3.1-5-96 «Організація будівельного виробництва»

Будівельний майданчик забезпечується телефонним та мобільним зв’язком.

3 Засоби виявлення та попередження загрозливих та шкідливих факторів.

3.1 Обвалювання ґрунту

При влаштуванні підземної частини будівлі (фундаменту) , машини  та механізми, які працюють поблизу траншеї, рухаються за границею призми обвалювання, на відстані, не меншій  0,5м.

Конструкції дозволяється піднімати тільки після підготовки місця їх розташування. В роботі забороняється залишати вантаж на висоті. Розстроповка конструкцій виконується тільки після їх надійного закріплення.

3.2 Експлуатація машин та механізмів

Експлуатація будівельних машин, включаючи технічне обслуговування, здійснюється відповідно до вимог глави СНиП ІІІ-4-80*.

При розташуванні машин поблизу траншеї,  механізми повинні знаходитись за межею призми обвалення. Під час перерви або по закінченню роботи забороняється залишати вантаж на висоті.

Технічне обслуговування машин здійснюється тільки після зупинки двигуна. Місце роботи машини забезпечується простором, достатнім для огляду робочої зони і маневрування. У зоні роботи машини встановлені знаки безпеки і попереджувальні написи «В'їзд», «Виїзд», «Розворот». Допустима відстань по горизонталі від підстави укосу виїмки до найближчої опори машини для супіщаних ґрунтів, при глибині виїмки 2 – 2,4м. При розробці, транспортуванні, розвантаженні, плануванні й ущільненні ґрунту машинами, що йдуть одна за іншою, відстань між ними не менше 10м. Не допускати роботи по підйому арок  при силі вітру 15 м/с і більше.

Похожие материалы

Информация о работе