Проектування сітьового графіка на основі обсягів трудомісткості і методів технології робіт

Страницы работы

Содержание работы

4.5 Сітьовий графік

4.5.1 Побудова сітьових графіків

На основі обсягів трудомісткості і вибраних методів технології робіт проектується сітьовий графік. 

Складається таблиця (карточка-визначник робіт і ресурсів), вихідними даними для якої приймаються витрати праці, машинного часу і нормативні терміни будівництва згідно СНиП 1.04.03-85*.

В карточці- визначнику повинні бути заповнені всі графи, крім 1 та 2, які заповнюються після розрахунку параметрів сітьового графіку і прийнятого його оптимального варіанту.

          Для визначення тривалості робіт слід керуватися визначеною раніше трудомісткістю і розрахунковим складом бригад або рекомендованим ЕНиР складом спеціалізованих ланок.

          Сітьовий графік складається з початку без масштабу (технологічна схема) в тій же технологічній послідовності, в якій зводиться сам об’єкт.

          Розрахунок сітьових графіків, як правило, виконується на ЕОМ, а також можна виконати у вигляді таблиці або безпосередньо на графіку. 

          Для розрахунку параметрів за даним методом кожна подія сітьового графіку ділиться на чотири сектори (рис. 4.5.1  ).

Рис. 4.5.1

Розрахунок ведеться зліва направо від вихідної події по знаходженню ранніх початків робіт, які заносяться у лівий сектор події. Термін раннього початку вихідних робіт дорівнює нулю, тому у вихідній події у лівому секторі проставляємо нуль, а в нижньому – також нуль, так як у вихідної події немає попередніх подій.

          Ранній початок наступної роботи дорівнює сумі раннього початку і тривалості попередньої роботи:

                   

Якщо у даної роботи є дві або більше попередніх подій, тоді ранній початок її визначається максимальною величиною із сум ранніх термінів початку і тривалостей попередніх робіт:

                   

          У нижній сектор подій записується номер події, через яку до даної йде шлях максимальної тривалості.

          У лівий сектор завершальної події заноситься максимальна величина із сум ранніх термінів початку і тривалості завершальних робіт – це буде тривалість критичного шляху (Ткр).

          Потім визначається пізній термін завершальної події із заповненням правого сектора. У правий сектор завершальної(кінцевої) переносять значення лівого сектору. Далі розрахунок ведеться від завершальної події до вихідної події.

          Пізнє закінчення даної роботи дорівнює різниці пізнього закінчення і тривалості наступної роботи:

                   

Якщо у даної роботи є дві або більше робіт, тоді її пізнє закінчення визначається мінімальним із значень різниці пізнього закінчення і тривалості наступних робіт:

У подій, які розташовані на критичному шляху, пізні і ранні терміни однакові, тобто цифри у лівих секторах дорівнюють цифрам у правих секторах.

Після розрахунку ранніх початків і пізніх закінчень робіт визначаються загальні і часткові резерви часу.

Загальний резерв часу дорівнює різниці пізнього закінчення і сумі раннього початку і тривалості даної роботи:

                   

Частковий резерв часу дорівнює різниці раннього початку наступних робіт і раннього початку і тривалості даної роботи:

          Резерви часу робіт записують безпосередньо на графіку під стрілкою – роботою у прямокутниках: у лівому прямокутнику – загальний резерв часу, у правому – частковий резерв часу.

          В критичних роботах загальні і часткові резерви часу дорівнюють нулю.

          Прив’язку сіткового графіка до календарних строків здійснюють за раннім початком робіт і записують на виносній стрілці від події.

          Після розрахунку параметрів сіткового графіка необхідно перевірити відповідність тривалості критичного шляху заданому або нормативному терміну будівництва об’єкта і у випадку розходження відкоректувати.

          Кінцевий варіант безмасштабного сіткового графіка повинен бути побудований в масштабі часу і прив’язаний до календарних строків.

          Побудову сіткового графіка в масштабі часу рекомендується виконувати за раннім початком робіт в такому порядку:

-  викреслюється горизонтальна масштабна лінійка (вісь часу), на якій вказується календарні або робочі дні відповідних місяців і року;

-  всі роботи зображаються в масштабі часу, при якому початкова подія кожної роботи повинна розташовуватися відповідно до значення її раннього початку,  а величина проекції роботи на вісь часу повинна (раннього початку) дорівнювати сумі її тривалості і часткового резерву.

Похожие материалы

Информация о работе