Конструктивний розрахунок елементів конструкцій. Розрахунок фундаменту

Страницы работы

Содержание работы

Для перевірки:

- вся площа пелюстки

- навантаження

-  периметр


На1погонний метр вертик. навантаження


Отже, найдовша нитка створює тяжіння на контурний елемент:

  ,  і вертикальне навантаження на усі елементи =79кН

В середньому ж вертикальне навантаження від покрівлі і снігу складає 3,06кН/м периметра кожної пелюстки гіпара.

Приймаємо в середньому тяжіння всіх ниток від зовнішнього навантаження пропорційно:


Враховуючи попереднє напруження нитки (коеф. 2) - зусилля тяжіння буде дорівнювати = 24кН

Друга перевірка


Найкоротша нитка сітки основи = 0.707м


Враховуючи, що нитки підходять до точки кріплення в двох


напрямках:


Зврахуванням попереднього напруження нитки остаточно приймаємо

З врахуванням розстановки точок кріплення тросу сітки через 1м, погонне навантаження на контурний елемент теж буде 39,6кН/м.п.

2.2. Статичний розрахунок каркасу (однієї секції)

Виконуємо з допомогою комп'ютерної програми LIRA - 9. Власна вага несучих конструкцій враховується програмою автоматично. Для підстраховки (на випадок розриву якоїсь однієї з ниток) приймаємо дві нитки по довжині однієї прийнятої.

2.3. Конструктивний розрахунок елементів конструкцій. Розрахунок фундаменту

Фундаменти приймаємо конструктивно з/б, виконані з бетону класу В15, розмірами 0,8 х 0,8 м і висотою 1.0 м. Під фахверкові колони фундаменти мають розміри 0,6 х 0,6м і висотою також 1м. У верхній частині влаштовані 4 анкерних болти для жорсткого кріплення колони. Навантаження від покриття зосереджено в місцях спирання рам, тому   фундаменти стоянки робимо стаканного типу, розміщуючи їх тільки в місцях спирання несучих конструкцій покриття.


Розрахунок колони

Підбір перерізу верхньої частини колони. В нашому прикладі розрахункова комбінація зусиль дорівнює

Переріз верхньої частини колони приймають у вигляді зварного

двотавра висотою h = 500мм = 50см.ексцентриситет поздовжньої сили відносно осі х-х.


де


Необхідну площу перерізу визначають орієнтовно за формулою:Приймають сталь марки ВстЗкп-2, за ГОСТ 380-71*, що відповідає сталі С235за ГОСТ 27772 - 88 з розрахунковим опором

Знаходимо умовну гнучкість:

Перевірка стійкості:


Геометричні характеристики перерізу (з табл. сортамента) :


Розрахунок крайнього контурного элемента (ферми).

Перевіряємо стійкість контурного елемента в горизонтальній площині (в площині N2). Задаємося перерізом.Задаємося гнучкістю

φ = 0.478Максимальне зусилля N=788,9кН


Приймаємо


Визначаємо ексцентриситет:
відносний ексцентриситетде (р - ядрова відстань)
Для врахування впливу форми перерізу на стійкість визначимо:


площа чотирьох полиць з табл.73 СНиП п.5 в залежності від


і відносний приведений ексцентриситет


Після того за табл. 74 СНиП знаходимо коефіцієнт срс для перевірки

стійкості позацентрово стиснутого елемента в площині дії моменту, який співпадає з площиною симетрії перерізу.
Умова стійкості
Для підвищення стійкості зовнішніх контурних елементів треба встановити по зовнішніх кутах споруди розпірки, щоб зменшити розрахункову довжину L.

Розглядаємо переріз елементів ферми: Елемент №54

Максимальне зусилля Nmax = 624,34кН Потрібна площа перерізуПриймаємо


Елемент №5


Максимальне зусилля

Приймаємо

Елемент №20

Максимальне зусилля

Приймаємо

Елемент №29

Максимальне зусилля

Приймаємо
Елемент №62


Максимальне зусилля
Приймаємс
Перевірка стійкості крайнього контурного елементу відносно осей х та у.

по т. 72. СНиП:


З умови стійкості

Стійкість забезпечена.


Розрахунок середнього контурного елемента (хрестовини).

Верхній пояс

По табл. 73 СНиП.
Підбираємо о по т. 74 СниП

Приймаємо


Звідси знаходимо масу:

Похожие материалы

Информация о работе