Добір і перевірка перерізу підкранової балки. Розрахунок та конструювання елементів підкранових конструкцій

Страницы работы

Содержание работы

13. Добір і перевірка перерізу підкранової балки. Розрахунок та конструювання елементів підкранових конструкцій.

Мета роботи:

Засвоєння студентами послідовності і правил статичного і  конструктивного розрахунку сталевих підкранових конструкцій  цеху у відповідності з положеннями будівельних норм і правил (СНиП ІІ – 23 – 81*, «Стальные конструкции»).

Типові завдання  :

Розмістивши на схемі підкранової балки систему пов’язаних між собою рухомих вантажів (котків мостових кранів) за правилом Вінклера, знайти найбільше значення згинаючого моменту і визначити потрібну площу перерізу підкранової балки  з умови міцності за нормальними напруженнями.

Або:

Перевірити міцність і жорсткість спільного елементу підкранової та гальмівної балок підкранової системи конструкцій (тобто верхній пояс підкранової балки з боку крана) від одночасної дії вертикального тиску коліс крана і гальмування візка з вантажем, з врахуванням коефіцієнта динамічності при режимі роботи крана 7К.

Довідковий матеріал:

Матеріал конструкцій та його міцносні характеристики приймати у відповідності з

 вказівками таблиць 50*, 51* та розділів 5 та 6  СНиП ІІ -23 - 81*, а  також Методичних вказівок, розроблених кафедрою БК та із підручників і довідників з металевих конструкцій (перелік рекомендованої літератури – див.документ 0).

Питання для закріплення та самоконтролю:

1. Наведіть послідовність і необхідні креслення розрахунку і конструювання підкранової балки зі зварного двотавра.

2. Наведіть послідовність і необхідні креслення конструювання гальмівної системи підкранових конструцій з встановленням зв’язків жорсткості.

3. Як розподіляються зусилля між підкрановою і гальмівною частинами системи підкранових конструкцій?

4. За якими правилами приймається оптимальний катет зварного шва , що поєднує стінку і полиці підкранової балки (поясні шви)?

5. Яка максимальна відстань встановлена нормами між поперечними ребрами жорсткості в підкрановій балці?

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Задания на лабораторные работы
Размер файла:
30 Kb
Скачали:
0