Визначення трудомісткості та термінів будівництва. Вибір методів виробництва і технології робіт будівельного об′єкта, страница 5

Назва

Тип

Марка

К-сть

Тех. дані

1

2

3

4

5

Монтажний кран

МКГ – 25

1

т;м;

Траверса з дистанційною

розстроповкою

Трестстроймонтаж

1

т;

Замок напівавтоматичний

Промстрой

2

Канат металевий

ГОСТ 3077-55

2

Канат пеньковий

ГОСТ 383-55

2

м;

Строп універсальний

2

Касета для ферм

Трестпромбуд

4

Ключ збірний

НР 57-57

2

Скребок

НР 32-50

4

Навісна драбина

2

м;

Каска захисна

ГОСТ 3619-87

6

Пояс монтажний

5

Рулетка

РС-20

ГОСТ 7502-69

1

м;

Люлька навісна

2

Відвіс

0-400

ГОСТ 7948-71

2

Тупоноса кувалда

ГОСТ НКТП

2

кг;

Лом монтажний

НР 3255

2

м;

Щітка металева

4.5 Розрахунок сіткового графіка будівництва

4.5.1 Картка визначник сіткового графіка

4.5.2 Техніко-економічні показники сіткового графіка

4.6 Будгенплан

4.6.1 Розрахунок ділянок складування.

Склад і кількість матеріалів, що підлягає збереженню в закритих складах, визначають на основі відомості об’ємів робіт і норм. В даному випадку такими матеріалами являються: скло, фарби, рубероїд, цемент та ін. Найбільший добовий розхід матеріалів визначаємо за формулою:

 

де кількість матеріалу для будівництва в розрахунковий період;

*коефіцієнт нерівномірності потраплення матеріала на склад. В нашому випадку ;

* коефіцієнт нарівномірності споживання матеріалів в розрахунковий період;

* розрахунковий період в днях.

Прийнятий запас матеріалів і конструкцій на складі в натуральних одиницях визначається:

де прийнятий запас на склад в днях. Визначається за довідником проектувальника (табл. 95, ст. 145).

Корисна площа без проходів склада визначається:

 

де нормативна кількість матеріалів, конструкцій і деталей, що зберігаються на 1 м2 площі складу.

Площа складу разом з проходами:

де коефіцієнт використання складу, що характеризується відношенням корисної площі і загальної.

Розрахунок проводимо у табличній формі. Результати в табл. 4.7.

4.6.2 Розрахунок тимчасових будівель.

Розрахунок тимчасових будіель виробничо – побутових і адміністративно – господарських призначень приведемо в залежнрості від максимального числа працюючих в зміну на будівництві.

Розрахунок ведемо в таблчній формі, і результати зводимо у таблицю 4.8.

4.6.3 Розрахунок водопостачання.

Тимчасове водопостачання на будівельному майданчику передбачається для забезпечення виробничих, господарських, і побутових та протипожежних потреб.

Розрахунок тимчасового водопостачання зводимо в табл. 4.9.

  Розрахункові погодинін витрати води визначаються за формулами:

На виробничі потреби:

 

де  об’єм будівельних робіт;

* норма витрат води, л;

* коефіцієнт нерівномірності споживання;

* число годин в зміну – 8 год.

л/с;

На будівельні і транспортні потреби:

л/с;

На господарсько – побутові потреби:

 л/с;

Для пожежних потреб:

де  - найбільше значення;

л/с.

Отже мм;

Приймаємо діаметр труби 100 мм.

4.6.4 Розрахунок електропостачання будівельного майданчика.

Енергозабезпечення розробляється в наступній послідовності:

-  підраховується потужність джерел електроенергії, що необхідна для забезпечення потреб будівництва;