Визначення трудомісткості та термінів будівництва. Вибір методів виробництва і технології робіт будівельного об′єкта, страница 4

Монтажники, що знаходяться на протилежних поясах (М4-2 та М3,) та М4-1 і М5, натягують проволоку і перевіряють горизонтальність ферми. Після цььго проводять остаточне закріплення ферми болтами.

Монтажник М6 знаходячись у люльці, розміщеній в середньому вузлі верхнього поясу раніше змонтованої ферми, встановлює болти в суміщені отвори розпорки в верхнього поясу ферми і закріплює їх.

6). Розстроповка ферми.

Виконують монтажники – стропальщики М4-2 та М3,.

Вони знаходяться в люльках, розміщених на оголовках колон. Спочатку вони видворюють стальні штирі за допомогою пенькових канатів, які проходять через трубки і направлені по осі штирів напівавтоматичних болтів. Потім монтажник М4-2 дає команду машиністу крана підняти траверсу і перемістити її до слідуючої ферми.

Вказівки до самоконтролю: розстроповувати ферму необхідно тільки після її надійного закріплення. Під час розстроповки робітники не повинні знаходитися під крюком крана.

Склад бригади:

Монтажник 6 р. – 1 М6;

Монтажник 5 р. – 1 М5;

Монтажник 4 р. – 2 М4-1 4-2;

Монтажник 3 р. – 1 М3;

Монтажник 6 р. – 1.

Техніка безпеки при монтажі металевих ферм.

На ділянці де ведеться монтаж не допускається виконувати іншу роботу і знаходитись стороннім людям. Способи стропування елементів ферм повинні забезпечувати їх подачу до місць встановлення в положення близьке до проектного.

Стропування ферм необхідно проводити вантажозахватними засобами, які задовільняють вимоги вантажопідйомності і виготовленні по затвердженим критеріям.

Ферми під час монтажу повинніі стримуватись від розгойдування і крутіння гнучкими відтяжками.

Не дозволяєть знаходження людей на елементах конструкцій під час їх підйому і монтажу.

Під час переривів в роботі не дозволяється алишати підняті конструкції на висоті.

Встановлені в проектне положення ферми повинні бути закріплені так, щоб забезпечувалась стійкість.

Розстропування необхідно проводити тільки після їх остаточного закріплення.

Не допускається виконувати монтажні роботи на висоті в відкритих місцях при швидкості вітру більше 15 м/с, при заморозках, граді, тумані, який унеможливлює видимість в границях фронту робіт.

До початку робіт необхідно встановити всі сигнальні знаки.

4.4.3 Техніко – економічні показники.

Економічність прийнятого рішення пр ирозробці технологічної картки визначається наступними показниками: з таблиці 4.4 виписуєм дані.

-  тривалість виконання процесу – 30 днів;

-  вартість виконання робіт – 10653,67 грн;

-  загальна трудомісткість робіт – 364,22л.дні;

-  трудоємність на одиницю – 5,78 л.дні/т

-  витрати машино-змін – 237,33 м.змін.

4.4.4 Матерільно – технічні ресурси.

Необхідність в соновних конструкціях, матеріалах, механізмах, машинах, застосування і експлуатаційних матеріалах приведено в табличній формі.

Відомість конструкцій        

Таблиця 4.5

Назва елементу

Марка

Од. вим.

Кількість

Металева ферма

ФС 36-4.00

шт.

63

Металеві розпорки

Р1, Р2

шт.

126

Болти класу 5,8 д.30 мм

Ст СЭВ 1*0-75

шт.

1375

Болти класу 5,8 д. 20 мм

Ст СЭВ 1*1-75

шт.

1482

Відомість потреби в машинах, обладнанні, інструментах

                                                                                                       Таблиця 4.6