Визначення зусиль у ригелі поперечної рами, страница 3

При сітці колон 6х5,4 м вантажна площа середньої колони = 30,24 м2  g=0,95; 3,524*30,24*0,95= 102,96 кН, від ригеля (4,25+5,4)*30,24=204 кН

Переріз 0,4х0,4

r=2500 кг/м3;  gв = 1,1; gn = 0,95-12.54 кН;

Разом: 6+102,96+20,4+12,54 = 135,9 кН.

З урахуванням gn = 0,95 Q=17.2-30.24*0.95 = 206.84 кН

В тому числі тривала:

Короткочасна: Q= 1,8*30,24*0,95 = 51,71 кН

Постійне навантаження від покриття при вазі покрівлі та плит 5кН/м становить:

5*30,24*0,45 = 143,64 кН, від ригеля 20,4 кН, від стійки 12,54 кН. Тому:

6+143,64+20,4+12,54 = 176,58 кН

Коефіцієнт надійності по нагрузці:   gf =1,44, по призначенню будівлі: gn = 0,9

Q= 1*1,44*30,24*0,95 = 40,22 кН

У тому числі тривала: 0,5*40,22 = 20,11 кН

Гранична сила в колони першого поверху від тривалого навантаження:

N= 176.58+20.11+(135+155.13)*2= 487.72 кН

При повній:

N= 487.72 + 20.11 + 51.71 = 559.54 кН

Визначення згинаючого моменту в колоні від розрахункового навантаження

N= 487.72 + 20.11 + 51.71 = 559.54 кН

М21 = (ag + bv)*l2 = (-0.62*33.32)*62= -105.75 кН*м

М23 = -(0,091*25,89+ 0,03*32,32)*62 = -76,63 кН*м

Навантаження колони:

М12 = -105,75 – 0,062*1077*62 = -121,13 кН*м

М23 = -76,63-0,03*10,77*62 = -24,07 кН*м

Різниця абсолютних значень опорних моментів в вузлі рами при довгострокових навантаженнях:

DМ = 105,75 – 76,63 = 29,12 кН*м

при повному навантаженні:

DМ = 121,13 – 84,07 = 37,06 кН*м

Згинальний момент колони від довгострокових навантажень:

М = 0,40DМ = 0,4*29,02 = 11,65 кН*м

М = 0,40DМ = 0,4*37,06 = 14,84 кН*м

М = 0,60DМ = 0,6*29,12 = 17,47 кН*м

Від повної:    М =0,60DМ = 0,6*37,06 = 22,24 кН*м

Від прольотів ригеля при довгострокових навантаженнях:

DМ = 0,4*12,07 = 4,83 кН*м

 М = 0,6*12,07 = 7,2 кН*м

DМ = (0,1- 0,091)* 68,99*62 = 14,31 кН*м

Згинаючий момент колони 1-го поверху:

М = 0,4*14,31*5,72 кН*м

Розрахунок міцності середньої колони

1. Характеристика міцності бетону й арматури.

Бетон класу В 25, арматура А111 maxN = 559.54 кН*м

Від тривалого навантаження N = 487,78 кН*м

Складає момент М = 5,72 кН*м

Від тривалого навантаження: М=4,85 кН*м

Мmax=14,82 кН*м                   М2=11,65 кН*м

N= 559.54-206.84/2 = 456.12 кН, у тому числі:

Ne = 487.72 – 155.13/2 = 410.16 кН

2. Підбір перетинів симетричної арматури АS = AS¢

Робоча висота перетину h0 = h-a = 40 м, ширина l = 40 см

l0 =  см – ексцентриситет сил.

Випадковий ексцентриситет l = 40/30 = 1.33 або l0 = 450/500 = 0.8< 1см

Оскільки l0 = 3.25 см більше випадкового l0 = 1,33, то його приймають для розрахунку статично невизначених систем.

При тривалому навантаженні:

М2 = Wc (h*(2-a)) = 11.65+440.16*(0.4/2-0.04) = 77.28 кН*м

При повній:

М1 = 14,82+462,12+0,16 = 88,76 кН*м

r = 0.289*2 = 11.56 см – радіус ядра перетину

АS = AS¢

З урахуванням, що Ib-h= A

Is = M*A*(h/2-)2

M = 2A¢S/A = Nz = ,

де l = 4.5 м

j0= 1+      jс = 1+ = 1,27

Значення S= l0/h = 325/40=0.081< Smin= 0.5-0.01l0/k – 0.01Rb = 0.5-0.01*450/30-0.01*14.5 = 0.23     Приймаємо Umin = 0.23

відношення модулів пружності:  a = Еsв = 200000/300000 = 6,15

Коефіцієнт армування:   М1 = 2Аs/А = 0,005

Критична сила:

Nc7 =

Коефіцієнт  h =

l = l0*h + h/2 = 3.25*1.004+40/2-4 = 14.26 см

Гранична відносна висота небезпечної зони:   

en =

де:     w = 0,85 - 0,008*0,9*14,5 = 0,93

sSR = RS = 280; sСW = 500; hn =

aS =

S < S2, тоді АS = AS¢ = N*(1 - h0 – N/2 b)*Rbc( h0 – g)

A = 0.002*b*h0 = 0.002*40-36 = 2.38 см2 = 2 Ǿ14

Fn = 3.08 см2                 М = 0,002

Опорний тиск ригеля на консоль колони:

Q = 176.36 кН            gb = 0.9 МПа;     А111 ;  RS = 365 МПа;    

Q =< Rs = 17 МПа;    

Довжина опорної площини l = 20 см, при ширині ригеля lвш = 20 см.

Виліт консолі з урахуванням зазору 5 см.

Кут нахилу стиснутої грані h1 - 20 см = h2 = 45-25 = 20 см, при цьому h1 = 20 см2, h/2=22.5 h0 = 45 – 5 = 40 см , l1 = 25 см <  0,9 h0 = 0,9*40 = 37 см.

a> 2,59; 45 см > 2,5*15 = 32 см - Ǿ6А111  Аsw = 2*0.202 = 564 см2 с кроком 10 см, при цьому S < 45/4=11.3 см      S < 15 см

Q Í 0.84W = Rb*b*l*sinQ

Mw =

 as =

jW2 1+5*a* Mw =1+5*0.0014*6.46 = 1.05

sinQ = 0.8*1.05*0.9*14.5*40*20*0.96*100 = 781*103

3.5Rbt*b*h0 = 3.5*0.9*1.2*40*42*100 = 635*103

M = Q*a = 176.34*0.15 = 26.45

v = 0.9      As = 1.25 м/Rsg*h0 =  см2    -   2Æ14 As = 308 см2

Повздовжня арматура Æ14 мм А111    S = 200 мм;   20a = 20*14 = 280 мм.