Визначення вартості будівництва цеху. Результати порівняння традиційної технології та нової технології (з застосуванням метода вібровакуумування) влаштування бетонних підлог, страница 3

Висновок: прийнятий в проекті  варіант влаштування  бетонної підлоги методом вакуумування  явно є найбільш економічно ефективним.

На 100м2 бетонної підготовки по технології інституту “Укроргтехстрой”:

економ омічний ефект становить – 175,1грн.;

кошторисна виробітка на 1 робітника – 40м2.

Таким чином загальний економічний ефект на влаштування бетонних підлог у повному об’ємі становить:

Е=175,1*46,08=8069,0 грн.

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

6.3. Визначення техніко-економічних показників.

1.Показник Куд - питомих капітальних вкладень на основну розрахункову одиницю (1 м3 будівельні чи обсяги 1 м2 загальної площі будівлі і т.д.).   

Куд = КВ : VЗД=1771,362:14515,5=0,1 тис. грн./м3 ;

Куд = КВ : SЗД=1771,362:4672=0,87тис. грн./м2 ;

де Кв - повна кошторисна вартість об'єкта (об'єктів), грн;

VЗД, SЗД - технічні показники об'єкта, м3, м2 і т.д.

2. Техніко-економічна оцінка трудових витрат - трудомісткість робіт і виробітку  дається на підставі «Об'єктного кошторису»  з обліком:

а) Тпр.об- прийняту об'єктну трудомісткість на зведення об'єкта (об'єктів), люд-дн, у які включені витрати праці робітників, зайнятих на неосновних будівельно-монтажних роботах (за рахунок накладних витрат, що обслуговують машин, внутрібудівельного транспорту й ін.);

Тпр.об = 2932 люд.-дн.

б) Тп.р - витрати люд-дн робітників,  зайнятих на підсобних виробництвах (бетонно-розчинні вузли, майстерні в розмірі 12% від величини Тпр.об;

Тп.р = 2932*0,12=350 люд.-дн.

 в) Ту.п. - витрати праці управлінського й обслуговуючого персоналу (Итр, службовців і МОП), що приймаються в розмірі - 10% від величини Тпр.об.

Ту.п.= 2932*0,10=293,2 люд.-дн.

Виробіток  (Вр) обчислюється в тис.грн на 1 чол.- день облікового працівника:

Вр = Сст: Тобщ, грн/люд-дн,    

Вр = 891910:3575=249,2грн/люд-дн,    

де Сст - кошторисна вартість об'єкта (будівельно-монтажних робіт) по об'єктному кошторису, грн;

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

Тобщ - загальна трудомісткість по об'єкту, що визначається по формулі: Тобщпр.об+ (Тпр.об х 0,12) + (Тпр.обх 0,10), люд-дн    

Тобщ =2932+350+293,2=3575 люд-дн

3. Показники потреби в основних будівельних матеріалах (п.7) на 1 м загальній (корисної, приведеної) площі бетону, сталі  і т.д. підраховуються на підставі «Відомості обсягів робіт і вироблення ресурсів».

4. Технологічність проектних рішень визначається за наступними показниками:

- рівень збірності (Ксб - коефіцієнт збірності) підраховується по формулі:

Ксб = Сст.сб.к : Сст.м-к       

Ксб =81,392:530,725=0,15                 

де Сст.сб.к- кошторисна вартість збірних конструкцій з бетону, залізобетону, дерева і металу, тис.грн, що приймається за даними локальних кошторисів;

Сст.м-к- кошторисна вартість усіх матеріалів і конструкцій,тис. грн, що також приймається по локальних кошторисах.

Мм - маса (тоннах) конструкцій і матеріалів на 1 м2 загальній (корисної, приведеної) площі, число типорозмірів збірних конструкцій, а також найбільших і середня їхня вага встановлюються по специфікаціях з архітектурно-будівельного розділу проекту.

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата


6.4. Визначення економічної ефективності від

скорочення терміну будівництва.

Згідно СНиП 1.04.03-85 складаємо таблицю нормативних та прийнятих періодів будівництва.

Строк будівництва

Загальний, міс.

Підготовчий період, міс.

БМР, міс.

Нормативний

8

0,39

7,61

Фактичний

7,2

0,36

6,84

Показник тривалості Кпрпрн=7,2/8=0,9.

Розрахунок ефекту від скорочення терміну будівництва:

ЕД=е*к*( Тн – Тф), де

е – коефіцієнт економічної ефективності капіталовкладень – 0,2;

к- кошторисна вартість – 1184,118тис. грн.

ЕД=0,2*782,83*( 0,67 – 0,61)= 9,4 тис. грн.

Висновок: економічна ефективність від скорочення терміну  будівництва складає – 9,4 тис. грн.

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата