Визначення вартості будівництва цеху. Результати порівняння традиційної технології та нової технології (з застосуванням метода вібровакуумування) влаштування бетонних підлог, страница 2

Розрахунок вартості матеріалів на влаштування

100м2 бетонної підлоги в два шари (традиційна технологія).

Найменування показників

Од. вим.

К-сть

згідно

БНіП

Вартість, грн

На один.

виміру

На

об’єм

Підстилаючий шар

 

 

- Бетон класу В15 з фракційним

заповнювачем 40мм:

м3

10,2

52,44

534,89

- Інші матеріали:

м2

10,2

1,63

16,67

Бетонне покриття

- Бетон класу В15 з фракційним

м3

3,06

58,52

179,07

заповнювачем 15мм:

- Розчин цементний М300:

м3

0,16

57,57

9,21

- Інші матеріали(дошка та ін.):

грн.

--

--

12,65

Всього:

грн.

752,9

Розрахунок вартості матеріалів на влаштування 100м2 одношарової бетонної підлоги методом вібровакуумування (нова технологія).

Найменування показників

Од. вим.

К-сть

згідно

БНіП

Вартість, грн

На один.

виміру

На

об’єм

- Бетон класу В15 з фракційним

м2

10,2

52,44

534,89

заповнювачем 40мм:

- Розчин цементний М300:

м3

0,16

57,57

9,21

- Інші матеріали(дошка та ін.):

грн.

--

--

12,65

Всього:

грн.

556,76

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата

Калькуляція працевтрат та заробітної плати на

влаштування 100м2  бетонної підлоги (традиційна технологія).

Найменування показників

Од. вим.

Об’єм

Норма часу

чол.-год.

Обгрунтування ЕНиР

розцінки, грн.

На один. виміру

На об’єм

- Приймання бетонної суміші з кузова

самоскида з очищенням кузова (для

підстилаючого та бетонного покриття):

м3

13,42

0,061

0-057

0,819

0-77

§4-1-42 п.18

- Влаштування бетонного підготовчого

шару товщиною до 100мм

100м2

1

7,5

7-47

7,5

7-47

§19-30

п.5

- Очищення бетонної поверхні від бруду

металевими щітками:

100м2

1

1,95

1,83

1,95

1,83

§4-1-42 п.5

- Влаштування бетонного покриття:

100м2

1

5,2

5-53

5,2

5-53

§19-30

п.3

Всього:

грн.

15,47

15-58

Змінна виробітка ланки бетонників з 5 чол. складає  258м2

Калькуляція працевтрат та заробітної плати на

влаштування 100м2  бетонної підлоги методом вакуумування товщиною 100мм з бетону осадкою конуса 8-10см (нова технологія).

Найменування показників

Од. вим.

Об’єм

Норма часу

чол.-год.

розцінки, грн.

Обгрунтування ЕНиР

- Встановлення направляючих:

п.м.

50

2,66

3-09

Комплект

карт трудових процесів

- Прийом і вкладання бетонної суміші:

м3

10,2

6,5

7-56

—//—

- Вакуумування:

м2

100

4,17

4-85

—//—

- Опорядження поверхні:

м2

100

4,33

4-85

—//—

- Заключно-підготовчі роботи:

2,29

2-66

—//—

Всього:

грн.

19,55

23-01

Змінна виробітка ланки бетонників з 5 чол. складає

Дипломний проект

Аркуш

Вим

Аркуш

№докум.

Підп.

Дата