Інструктивно-методичні матеріали до лабораторного заняття з теми: "Визначення лінійної щільності пряжі й ниток", страница 3

Фактичну лінійну щільність (Тф) і фактичну результуючу лінійну щільність (Rф) визначають досвідченим шляхом. Їх розраховують у Тексах після кондиціонування й зважування елементарних проб матеріалу.

Тф=1000  m  /  Znабо       Кф=1000 m  /  Zn-----------------------------         (3.2),

де, m- загальна маса елементарних проб волокон або ниток, м; L-довжина нитки в елементарній пробі, км; n-число елементарних проб.

Лінійна щільністю звитої нитки (Тизв.) характеризує текстуровані нитки й обчислюється за формулою:

г+100

Тизв = Тф----------------------------- ----------------- (3.3),

100

де Тф - фактична лінійна щільність розпрямленої нитки .текс, м - розтяжність нитки від розпрямлення извитости під впливом навантажень.

Кондиційна лінійна щільність (Тк) і результуюча кондиційна лінійна щільність (Rk) - це фактична лінійна щільність відповідно до одиночної або крученій (трощеної ) нитки,  доведена до нормованої вологості.

Тк = Тф( 100+Wh) /(100+Wф) або  

Rk=R (100+Wh )/( 100+Wф) (3.4).

де, Wh - нормована вологість ниток.  % : Wф - фактична вологість.  %.

Фактична вологість (Wф, %) показує, яку частину від маси сухого волокна становить волога, що втримується в ньому при даних атмосферних умовах.

Wф=100(m - mc) / mc.          (3.5),

де m і m с- відпоівдно, маса волокна до й після висушування до постійної маси, г.

Відносне відхилення (,%) кондиційної щільності ниток (Тк) від номінальної (Тн) або результуючої кондиційної лінійної щільності ниток (Rk) від результуючої номінальної (Rh) є нормованим показником.

=  ((Тк - Тн)/ (Тн))* 100%  або

= ((Rk- RH)/ (RH))* 100%    (3.6).

Чим більше показник лінійної щільності, тим товстше нитка, але порівнювати можна тільки товщину ниток однакового волокнистого складу (через вплив на масу складу ниток).

Для характеристики товщини швейних ниток застосовують умовне позначення, що вказується в маркуванні - торгівельний номер, Чим вище числове значення умовної позначки ,тим тонші швейні нитки.

Непрямим позначенням товщини ниток є метричний номер (Nm, м/г) титр.

Nм=L/ m            (3.7).            

m де - L довжина нитки, м;   m - маса нитки, м;

Nm - метричний номер, м/г.

Лінійна щільність і метричний номер зв'язані залежністю:

Т Nm =1000(3.8).

Титр- це маса в грамах мотка довжиною 9000 м або в денье (0,05г) мотка довжиною 450м.

Діаметр швейних ниток (d, мм) визначають розрахунковим й експериментальним способом.

d=0,0357Т/(3.9).

d= АТ/31,6(3.10),

де Т - лінійна щільність, текс ; γ - середня щільність ни­ток мг/мм3, А –коефіцієнт (експериментально знайдене значення) наведений у таблиці 2.

Таблиця 3.2. Значення коефіцієнта А

Сировина

Значення А

Пряжа бавовняна

1,19-1,26

Пряжа лляна

1,00-1.19

Пряжа вовняна

1.26-1,76

Пряжа віскозна

1.26

Пряжа капронова

1.19- 1.46

Нитки комплексні віскозні

1.03- 1.26

Нерівномірність пряжі й ниток по лінійній щільності визначають за коефіцієнтом варіацій (С,%) і середньоквадратичному відхиленню ( σ). При порівнянні цих величин із припустимими .робиться висновок про відповідність пряжі ДСТУ.

σ
 
С =----     100%;
(3.11).

mср

де mср - середньоарифметична маса зразків пряжі

 

σ = Х2/n-1    (3.12),

де n-загальне число випробувань. Х - абсолютне значення різниці між середньо-статичним (mср) і окремими показниками зважування зразків (mх)

Х = mср- mх(3.13)

4. Порядок виконання роботи.