Інструктивно-методичні матеріали до лабораторного заняття з теми: "Визначення лінійної щільності пряжі й ниток", страница 4

4.1.Для визначення лінійної щільності випробування проводять шляхом зважування елементарних проб у вигляді пасом, що мають довжину нитки 200,100,50.25,20,10 й 5м, або у вигляді відрізків ниток довжиною 1 й 0,5м, (ДЕРЖСТАНДАРТ 6611.1-73). Вид елементарних проб (пасма або відрізок), їхня довжина й кількість установлені для кожного виду ниток ДЕРЖСТАНДАРТ 22665-83, ДЕРЖСТАНДАРТ 6309-87 й ін.

Довжину пасом задають при відмотуванні ниток на електричному мотовилі, або, якщо визначення проводять на відрізках ниток, то розміри визначають за допомогою твердої лінійки достатньої довжини. Зважування зразків ниток проводять на технічних вагах або вагарням квадрантом (ДЕРЖСТАНДАРТ 24104-88).

Результати зважування й вимірів довжини окремих зразків занести в таблицю 4.3. а загальну масу й сумарну довжину в таблицю 4.1.

4.2. По формулі 3.2, на підставі даних таблиці 4.1. підрахувати фактичну лінійну щільність, по формулі 3.8 метричний номер ниток і по формулі 3.10 – діаметр ниток. Результати записати в таблицю 4.1.

Таблиця 4.1. Результати визначень довжини й масиниток.

Сумарна довжина пасма,(відрізків, ниток)

Сумарна маса пасм ( відрізків, ниток )

Фактична лінійна щільність, текс.

Метричний номер, м/г.

Діаметр нитки, мм.

1

2

3

4

5

4.3  Помістити зразки пряжі в сушильну шафу при температурі 100 С и сушити дві години. Визначити загальну масу зразків і по формулі 3.5 розрахувати фактичну вологість пряжі. Результати занести в таблицю 42.

4.4  По формулі 3.4 розрахувати кондиційну лінійну щільність. Результати занести в таблицю 4.2.

4.5  По формулі 3.6 розрахувати відносне відхилення лінійної щільності й результати занести в таблицю 4.2.

Таблиця 4.2 Результати розрахунку відносного відхилення

Сумарна маса ниток, м

Вологість, %

Лінійна

щільність, текс

Відносне відхилення

До сушіння

Після сушіння

Фактична

Нір-миро-

ван-

ная

Номінальна

Кін-

дицио

інша

Розрахункове

Довідкове

1

2

3

4

5

6

7

8

4.6. Користуючись результатами визначення відносного відхилення й довідкових даних визначити відповідність пряжі ДСТУ по лінійній щільності

4.7. По формулі 3.13 розрахувати абсолютне значення різниці між середньоарифметичним й окремими показниками зважування зразків і суму квадратів цієї величини. Результати занести в таблицю 4.3

Таблиця4.3. Результати розрахунку різниці між середньоарифметичним й окремими показниками зважування зразків.

Номер зразка

Сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

mx

mx

X

X

X 2

X 2

4.8.  По формулі 3.12 розрахувати середньо квадратичне відхилення й по формулі 3.11 коефіцієнт варіації.

4.9.  По нерівномірності пряжі по лінійній щільності перевірити її відповідність ДСТУ.

5.У висновку роботи  відзначити відповідність пряжі ДСТУ по відхиленню лінійної щільності і її нерівномірності.