Інструктивно-методичні матеріали до лабораторного заняття з теми: "Будова і робота швейних машин, Прості машинні операції", страница 3

6.  Якою є правильна робоча поза при роботі на швейній машині?

7.  Які строчки утворюють машинні стібки?

8.  Яким чином може розміщуватися човниковий стібок по відношенню до лінії строчки?

9.  Чим відрізняється човниковий стібок від ланцюгового?

10. Яка кількість ниток може використовуватися при утворенні ланцюгових стібків?

11. Назвіть строчки, які утворюються ланцюговими стібками.

12. Дайте визначення поняття “машинний шов”.

13. Як поділяються шви за призначенням?

14. Яка послідовність закріплення строчки на початку і у кінці?

15. Як позначається на якості строчки надмірний натяг верхньої нитки?

16. Як позначається на якості строчки надмірний натяг нижньої нитки?

17. Назвіть причини пропуску стібків у строчці.

18. Яких правил безпечних умов праці потрібно дотримуватись при виконанні машинних робіт?

Література:

1.  Батраченко Н.В., Головінов В.П., Каменєва Н.М. Технологія виготовлення жіночого одягу: Підручник для учнів проф.-техн. Навч.закладів. – К.: Вікторія, 2000. –  С. 58-100

2.  Борецька Є.Я., Малюга П.М. Технологія виготовлення легкого жіночого та дитячого одягу: Навч.посібник. – 2-ге вид., стер. – К.: Вища шк.., 1992. – С. 29-30

3.  Борецька Є.Я. Виготовлення чоловічого верхнього одягу: Картки-завдання. Навч.посібник. – К.: Вища шк.., 1995. – С. 219-222, 229

4.  Назарова А.И., Куликова И.А., Савостицкий       А.В. Технология швейных изделий по индивидуальным заказам. – Учеб. Для вузов. – 2-е изд, испр. И доп. – М.:Легпромбытиздат, 1986. – С. 23-26, 66-75

5.  Труханова А.Т. Основы технологии швейного производства: Учеб. пособие для СПТУ. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк.. 1987. – С. 104-115

6.  Труханова А.Т. Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды: Учеб. пособие для кадров массовых профессий. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. – С. 12-21

7.  Першина Л.Ф., Петрова С.В. Технология швейного производства: Учеб. для сред. учеб. заведений. – 2-е изд, перераб. и доп. М.: Легпромбытиздат, 1991. –  С. 21-27, 40-47, 51-56

8.  Шаров В.С. Введение в технологию швейного производства. – К.: Вища школа, 1983. – С.54-58

Додаток 1

Призначення та будова швейної  машини “Чайка” 132М кл.

Побутова швейна машина простого зигзагу класу 132М (рис.1) призначена для зшивання бавовняних, лляних, синтетичних, шерстяних і шовкових тканин прямою чи зигзагоподібною строчкою однією чи двома (двостержнєвими) голками, а також для вишивання і штопання.

Рис.1. Елементи управління і складові частини  швейної машини “Чайка” 132М кл.:

1. Двигун тканини;

2. Пластина голкова;

3. Гвинт лапочника;

4. Ниткообрізувач;

5. Стержень лапки;

6. Голководій;

7. Ричав підйому лапки;

8. Ниткопритягувач;

9. Кришка;

10. Гвинт регулювання зусилля

      натиску лапки;

11. Вузол натягу моталки;

12. Гвинт кріплення верхньої  кришки;

13. Стержень для котушки;

14. Моталка;

15. Маховик;

16. Ручка регулятора ширини зигзагу;

17. Рукав;

18. Панель;

19. Вказівник довжини стібка;

20. Ричав зворотної подачі;

21. Ручка регулятора довжини стібка;

22. Вказівник регулятора натягу

      верхньої нитки;

23. Регулятор натягу верхньох нитки;

24. Платформа;

25. Ниткоспрямовувач;

26. Пластина засувна;

27. Регулятор підйому довжни

      матеріалу;

28. Човниковий пристрій;

29. Лапка натискна;

30. Гвинт кріплення голкової 

      пластини;

31. Ниткоспрямовувач.