Інструктивно-методичні матеріали до лабораторного заняття з теми: "Будова і робота швейних машин, Прості машинні операції"

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Кафедра          основ виробництва та дизайну           

Інструктивно-методичні матеріали

до лабораторного заняття з теми:

“Будова і робота швейних машин. Прості машинні операції ”

з дисципліни: __ ПП.03.13 Професійна та практична підготовка

_Ч.2 Виробниче навчання

для студентів__І__курсу

___________6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої  

                                    промисловості)__________________________

(код та назва напряму (спеціальності) підготовки

Розроблені: кандидат педагогічних наук, доцент Борисова Тетяна Миколаївна

(науковий ступінь, вчене звання, ПІБ)


Мета роботи:вивчити конструкцію машинних стібків і строчок, організацію робочого місця при виконанні машинних робіт, послідовність втягування верхньої і нижньої ниток універсальної швейної машини, техніку безпеки при виконанні машинних робіт, основні прийоми виконання машинних робіт. Виконати прості машинні операції. Проаналізувати якість виконаних машинних строчок.

Завдання на самостійне опрацювання: Вивчити теоретичні відомості з конспекту лекцій, методичної розробки та рекомендованих літературних джерел, а також відповісти на питання для самоконтролю, які розміщені в кінці лабораторної роботи.

Матеріально-технічне забезпечення:

Обладнання: швейна машина, прасувальний стіл з праскою.

Інструменти: голочниця зі швейними голками та кравецькими булавками, наперсток, сантиметрова стрічка, ножиці, крейда кравецька, лінійка.

Матеріали: тканина бавовняна, нитки бавовняні № 40.

Хід  роботи:

1.  Ознайомитись з теоретичним матеріалом з таких питань:

-  правильна організація робочого місця для виконання машинних робіт;

-  послідовність заправки верхньої і нижньої ниток універсальної швейної;

-  машинні стібки і строчки;

-  прості машинні операції;

-  основні правила безпечних умов праці при виконанні машинних робіт.

2.  Законспектувати теоретичний матеріал тезісно у робочий зошит.

3.  Виконати заправку верхньої і нижньої нитки швейної машинки.

4.  Прокласти пробну строчку. Визначити якість прокладеної машинної строчки. Проаналізувати причини виникнення дефектів строчки та усунути їх.

5.  Виконати прості машинні операції: прокладання паралельних та фігурних строчки з виконанням закріпок на їх початку і в кінці.

Методичні вказівки:

Робота виконується кожним студентом індивідуально.

Для виконання завдань роботи студент повинен мати бавовняну тканину, нитки бавовняні № 40, голочницю зі швейними голками та кравецькими булавками, наперсток, ножиці, сантиметрову стрічку, крейду кравецьку, лінійку.

Обладнання, яке використовує студент в процесі виконання роботи, це – швейна машина та прасувальний стіл з праскою.

Перед виконанням роботи студент одягає спецодяг.

Виходячи із завдань роботи студент вчиться правильно організовувати робоче місце для виконання машинних робіт. Оскільки правильна організація робочого місця сприяє підвищенню продуктивності праці та якості виробу, тому на робочому місці повинен бути порядок, а саме – знаходитись лише ті деталі, що обробляються, і ті інструменти і пристосування, які є необхідними для виконання певної технологічної операції.

Вивчення основних прийомів виконання машинних робіт студент починає з освоєння робочої пози (рис.1). Правильна робоча поза позитивно впливає на самопочуття працюючого і полегшує його працю.

Стілець повинен бути встановлений точно навпроти голководія машини. За машиною слід сидіти прямо, щоб корпус знаходився від краю столу на відстані 10-15 см, а відстань від очей до оброблюваної деталі була приблизно 30 см.

Рис.3. Положення рук на платформі машини

 

Рис.2. Неправильна робоча поза при виконанні машинних робіт

 

Рис.1. Правильна робоча поза при виконанні машинних робіт

 

Неправильна робоча поза (рис.2) спричинює швидке стомлювання, внаслідок чого знижується продуктивність праці.

Кисті рук повинні знаходитися на платформі машини в стійкому положенні, лікті – на одному рівні з кришкою столу (рис.3).

Одним із завдань роботи є ознайомлення з елементами управління і складовими частинами  швейної машини /Додаток 1/. Студент вивчає послідовність  заправки верхньої і нижньої ниток швейної машини /Додаток 2/, класифікацію машинних стібків і строчок /Додаток 3/

Перед початком виконання простих машинних операцій студент перевіряє правильність втягування ниток (верхньої і нижньої), прокладає пробну строчку, визначає її якість, аналізує причини виникнення дефектів строчки та усуває їх.

Похожие материалы

Информация о работе