Предмет і зміст курсу "Технологічний практикум. Ч. 1. Матеріалозновство". Загальні властивості текстильних волокон, страница 3

Довжиною волокна називається відстань між кінцями розрівняного від звивистості волокна у не розтягненому стані.

А                                        В

А                                                          В

L

Довжина волокна може вимірюватися у мм, см і м. Найбільш короткі волокна – бавовняний пух і підпушок мають довжину 1000 м.

Довжина штучних і синтетичних волокон може бути довільною.

Від довжини волокон залежить вибір способу прядіння, а також довжина і міцність одержаної пряжі.

З довгих волокон виробляється більш тонка і гладенька пряжа, а з коротких – більш товста і пухова.

Між довжиною волокна і лінійною густиною існує залежність, при якій досягається необхідна міцність пряжі: одночасне збільшення довжини волокна і лінійної густини приводить до збільшення міцності пряжі.

Дослідження показали, що пряжа з хімічних волокон досягає стабільної міцності при наступному поєднанні волокон:

Між густиною волокон, текс

415

333

167

133

Довжина волокон, мм

75-80

65

50

40

Механічні властивості:

Міцність волокон характеризується розривним навантаженням рр, тобто найбільшою силою, яку витримує волокно до моменту розриву. Одиниця вимірювання – сН (соті долі Ньютона).

Відносне розривне навантаження ро характеризує розривне навантаження, яке припадає на 1 текс: ро = рр/Т.

Розривне навантаження (тимчасовий опір) р, Па, - це розривне навантаження, яке припадає на одиницю площі поперечного перерізу S волокна або нитки: р = 0,01 рр/S.

Розривне подовження – додавання довжини волокна до моменту його розриву.

Розрізняють абсолютне розривне подовження: lр = LкL, і відносне розривне подовження: Ер =  100 =  100, де L і Lк– відповідно початкова і кінцева довжина волокна до моменту його розриву, мм.

При прикладанні до волокон або ниток виникають різні види деформації:

-  пружна;

-  еластична;

-  пластична.

Сума всіх деформацій складає повну деформацію.

Фізичні властивості:

Фізичні властивості волокон і ниток характеризують їх властивість до поглинання водяних парів, газів, рідин.

Кондинційна маса - Мк (г, кг) – це фактична маса волокон, яка приведена до нормальної вологості.

Густиною  (мг, мм3) волокна називається величина, яка визначається відношенням маси волокна до об’єму, який воно займає:  = М/ , де М – маса волокна, мг;  - об’єм, який займає волокно, виключаючи порожнини, мм3.

Значення  залежить від особливостей одержання волокон, ступеня кристалізації хімічного складу полімерів.

Наприклад:

Бавовник

0,9 – 1,3

Льон

1,2 – 1,4

Шерсть

1 – 1,23

Віскозне волокно

1,4 – 1,45

Гігроскопічні властивості: волокнистих матеріалів визначаються кількома показниками: фактичною, нормальною і нормованою (кондиційною) вологістю.

Фактична вологість , % - це вологість, що визначається у даний момент як відношення маси води, яка видалена з матеріалу до абсолютно сухої маси матеріалу:  = , де Мо – маса волокна у момент відбору, г; Мс – постійна маса волокна після висушування, г.

Гігроскопічність (максимальна вологість) г, % - показує вологість волокна, витриманого протягом 24 годин при нормальній відносній вологості повітря 100% і температурі 20оС.

Нормальна вологість н, % - вологість волокна, витриманого протягом 24 годин при нормальних атмосферних умовах (tо повітря 20оС, відносна вологість повітря 65%).

Гігієнічні властивості волокон характеризуються в основному показниками гігроскопічності і повітро-проникності, а також їх теплозахисними властивостями.