Неполадки та регулювання механізмів універсальних швейних машин човникового стібка, страница 3

Тяжкий хід машини або навіть заклинювання може відбуватися з причини забруднення ходу човника. Хід човника засмічується обривками ниток, очісами тканини, пилом. Для чистки ходу човника необхідно голковод поставити у верхнє положення. Вийняти шпульний ковпачок, відкрутити гвинт притискної пружини, зняти кільце ходу човника і витягти човник. Гніздо човника обережно почистити пензликом від пилу, ниток, сміття. Не можна чистити металевими предметами, аби не пошкодити чистоту робочої поверхні. Зборку провести в зворотному порядку.

Регулювання машини 1022-М класу:. Регулювання голки. Висоту голки 1 (рис. 2.95) відносно носика човника регулюють вертикальним переміщенням голко вода 2 після послаблення гвинта 3 в повідку 4. Орієнтовно про правильність встановлення голки судять по тому, чи можна з-під нижньої стінки паза шпулетримача побачити половину вушка голки в її крайньому нижньому положенні.

Регулювання човника. Своєчасність підходу носика 8 (рис.2.96,а) човника 1 до голки регулюється поворотом човника в площині його обертання після послаблення двох упорних гвинтів 7. При виконанні цього регулювання необхідно досягти того, щоб при підйомі голки з крайнього нижнього положення на 1,6-1,9 мм носик 8 був вище верхньої кромки вушка голки на 0,9-1,1 мм (рис. 2.96,6).

Зазор між голкою і носиком човника, який повинен бути рівним 0,1-0,05 мм, регулюється осьовим переміщенням зовнішньої втулки 2 (рис. 2.96,а) човникового вала 3 разом з човником 1 після послаблення установчого гвинта 4. Для підходу до гвинта 4 вигвинчують притискний гвинт 5, який прикріплює кришку нижнього масляного картера до платформи машини. Необхідний зазор між пальцем 12 (рис. 2.96,а) установчої пластини 11 і лівої стінки паза 10 шпулетримача 9 регулюється осьовим зміщенням човника 1 вздовж осі човникового вала 3 після послаблення двох упорних гвинтів 7 (зазор повинен бути рівним 0,5-0,6 мм).

Регулювання механізмів пересування матеріалу, лапки та регулятора натягу верхньої нитки розглянуті у даному модулі другого рівня складності.

Регулювання механізмів машини 852 класу.

Регулювання механізму голок. Висота голок 1 (рис. 2.97) відносно носиків човників регулюється вертикальним переміщенням голкотримача 2 всередині голковода 5 після послаблення стягуючого гвинта 3 установочного кільця 4.

Положення голок 1 відносно стінок отворів у рейці регулюється поворотом рамки 6 та верхнього вала 7 після послаблення стягуючого гвинта 8 коромисла 9.

Регулювання механізмів човників та відводчиків. Своєчасність підходу носиків човників до голок регулюється поворотом човникових валів 13 (рис. 2.98) після послаблення двох упорних гвинтів 11 зубчастого колеса 12. При підйомі голок із крайнього нижнього положення на 2 мм носики човників повинні бути вище вушок голок на 1,6 мм.

Зазор між голками та носиком човників, який повинен бути рівним 0,05-0,1 мм, регулюється переміщенням картерів 3 вздовж вала 16. Для регулювання послабляють гвинти 14 зубчастих коліс 15, гвинт 8 та гвинт 4. Потім переміщують картер разом із зубчастим колесом 15 вздовж осі вала 16.

Своєчасність руху відводчика 17 для натиску на виступи шпулетримачів досягають поворотом валів 20 після послаблення гвинтів 6 зубчастих коліс 5. Підводчики 17 повинні натискати на виступи шпулетримачів у момент вводу голкових петель всередину човникових комплектів, тобто утворювати зазор між пальцями шпулетримачів та стінками пазів голкової пластини.

Положення відводчиків 17 відносно виступів шпулетримачів регулюється їх переміщенням по пазу важелів після послаблення гвинтів 18.

Натяг нижніх ниток регулюється гвинтом 1 завдяки деформації пластинчатих пружин 2.

Для зміни відстані між паралельними строчками заміняють голкотримач, лапку, рейку, голкову пластину. Картери 3 разом із зубчастими колесами 15 переміщають вздовж осі вала 16.

Регулювання вузла лапки. Тиск лапки 1 (рис.2.99) на матеріал регулюється гвинтом 7 завдяки деформації пластинчатої пружини 5 відносно осі кутика 6, при загвинчуванні гвинта 7 тиск іапки зменшується.

Висота підйому лапки І над голковою пластиною регулюється вертикальним переміщенням муфти 3 вздовж стержня 2 після послаблення стягуючого гвинта 4. Якщо муфту З опускати, то лапка 1 буде підніматися на більшу величину.

Положення ріжків лапки 1 відносно лінії руху голок регулюється поворотом стержня 2 після послаблення гвинта 4.

Регулювання інших механізмів було розглянуто у другому рівні цього ж модуля.