Методична розробка лабораторної роботи № 6 "Побудова основи конструкції жіночого плаття по методиці ЦНІІШП", страница 3

Найменування конструктивної ділянки або точки

Позначення на кресленні

Розрахункова формула, розрахунки

Величина

відрізка на

кресленні

 

1

2

3

4

5

 

Попередній розрахунок конструкції

 

1

Ширина рукава вгорі (Шрук)

Опоп = 30,3+7,0

37,3

 

2

Висота закритої пройми (Впр)

dврспр+0,5= =11,0+1,5+0+0,5

13,0

 

3

Висота оката рукава (Врк)

Впр(1+Н)+Пвок=

=13,0(1+0,09)+0,5

14,7

 

4.

Довжина оката (Док)

1,51(0,5Шрукок)= =1,51(0,5*37,3+14,7)

50,4

 

5.

Довжина пройми (Дпр)

Док/(1+Н)=50,4/(1+0,09)

46,2

 

6.

Ширина пройми (Шпр)

0,6Дпр--(Впрпл)= =0,6*46,2-(13,0-0)

14,7

 

7.

Ширина спинки (Шс)

Шспс+(0,3÷0,5)= 18,8+1,2+0,4+0,3

20,7

 

8.

Ширина переду по лінії грудей (Шп)

Шг+(СгІІгІ)+ПпР= 17,3+(50,4- 45,9)+0,9 +0,5

23,2

 

9.

Величина загальної конструктивної надбавки на вільне облягання по лінії грудей

Пг = (Шсс+0,6Дпр-

-(Впр-ппл)+ШггІІ-

гІ)+Пп)-СгШ =

= (18,8+1,2+0,6*46,2-

-(13,0-0)+

+17,3+(50,4-45,9)+ +0,9)-48

9,4

 

Побудова базової основи стану (спинки і переду)

 

10.

Рівень основи горловини спинки

ТА0

Дтсдтср =

=40,3+0,2+0,6

41,1

 

12.

Положення лінії стегон

ТБ

0,5Дтс= 0,5*40,3

20,2

 

13.

Величина прогинання середньої лінії спинки на лінії талії у виробах з розрізною спинкою

ТТ1

2,6

 

14

Допоміжний відрізок

УУ1

УУ1 = А0У

12

 

15

Величина верхнього відведення середньої лінії спинки на горизонталі Ао у виробах з розрізною спинкою

А0А01

ПктІ1У2 = 6,3-5,1--1,0

0,2

 

16

Додаткове подовження середнього зрізу спинки

А01А

Ппгс = 0,3

0,3

 

17

Положення лінії низу спинки

АН

Дизд + Ур= 110.0+1,7

111,7

 

18

Ширина спинки

Аа0

з попередніх розрахунків

20,7

 

19.

Ширина горловини спинки

АА1

Сш/З+Пшгс=18,5/3+1,2

7,4

20.

Висота горловини спинки

А1А2

0,15Сшвгс=0,15-18,5 +0

2,8

21.

Відрізок, що визначає ширину пройми на лінії талії

Т2Т3

Шпр= з попередніх розрахунків

14,7

22.

Відрізок, що визначає ширину переду по лінії талії

Т3Т04

з попередніх розрахунків

23,2

23.

Положення лінії стегон на переді

Т04Б2

Т04Б2 =ТБ= 0,5Дтс =

=0,5*40,3

20,2

24.

Проекція центру грудей на лінію талії

Т04Т6

Цгцг = 10,2+0

10,2

25

Рівень центру грудей на середній передній лінії

Т04Г

пгг)+0,5Пдтпр =

=(52,9-35,5)+0,5*0,3+ +0,3

17,9

26

Положення центру грудей

ГГ1

Цгпг= 10,2+0

10,2

27

Радіус засічки на вертикалі паралельній лінії півзаносу

Т6Г1А3

Дпг1+(Дтс1-(Дтс1фактдтсрен))+Пдтп+ рпср=44,0+(43,3-43,0-0,2-0,6)+0,3 +0,7

46,1

28.

Вершина горловини переду

А3

29.

Глибина горловини переду

А4А5

А4А5=0,45Сш=0,45* *18,5

8,3

30.

Радіус засічки на вертикалі А3

Т6 Г1А31

Дтп1дтпр.пер= 44,0+0,3+0,7

45,0

31

Допоміжний відрізок для визначення рівня плечової точки переду

А31А30

тошпт)+(Пдтппп)-1.5=

=(139,9-137,7) +(0,3-0,15)-1,5

3,85

32.

Положення плечової точки переду при закритій виточці

А31 П3

Шп=13,3

13,3

33.

Плечовий зріз переду при закритій нагрудній виточці

А3П3

34

Положення вершини правої сторони нагрудної виточки на плечовому зрізі

А3А6

(1/4÷1/3)Шп=1/3*13,3

4,4

35

Права сторона верхньої нагрудної виточки

А6Г1

36

Положення допоміжної точки, що визначає рівень розкриття нагрудної виточки

Г1Г2

Вгпрп= 35,5-25,2

10,3

37

Величина розкриву нагрудної виточки на дузі з точки Г1

Г2Г21

гІІгІ)-0.5 = =50,4-45,9-0,5

4,0

38

Ліва сторона верхньої нагрудною виточки

А7Г1

А7 Г16Г1

39

Положення плечової точки переду при розкритті нагрудної виточки

RА7П4

RГ1П4

А7П4 = А6П3, Г1П4 = Г1П3

40

Плечова точка переду

П4

41

Допоміжний відрізок на вертикалі від точки Т

ТП0

штлт)+Пдтс-1,5+Ур=

=141,0-103,2+0,2-1,5+ +0,5

37,0

42.

Радіус дуги на перпендикулярі в точці П0 до прямій УТ1

А2П

А2П=А3П3

(з креслення переду)

13,3

43.

Величина розхилу плечової виточки спинки

ПП1

2,0÷3,5

2,5

44.

Рівень плечової виточки на плечовому зрізі спинки

А2а1

(1/4÷1/3)А2П

45.

Розчин плечової виточки спинки

а1а2

а12 = Пп1

2,5

46.

Допоміжний відрізок, що визначає напрям плечової виточки спинки

УІ

0,4Шс = 0,4*18,8

7,5

47.

Довжина плечової виточки спинки

т. І.1

7,0÷8,0

8,0

48.

Положення плечової крапки спинки при закритій виточці (точки П81)

RА2П81

RІ1П81

А2П81 = А2П

І2П81= І1П1

49

Лінія плечового зрізу спинки при закритій плечовій виточці

А2П81

50.

Положення вершини

лівої сторони плечової виточки на направляючій А2П81

А2а3

А2а3 = А2а1

5!.

Ліва сторона плечової виточки спинки

І1а3

52:

Права сторона плечової виточки спинки

І1а4

І1а41а3

53.

Допоміжна точка П5 на вертикалі Т2

Т2П5

Т2П3 = 25,0÷30,0

27,0

54

Допоміжна точка П6 на вертикалі Т3

П6

П5П6 - горизонталь

55.

Верхня ділянка пройми спинки

П1П5

56.

Верхня ділянка пройми переду

П4П6

57.

Додаткове поглиблення пройми

l

1П54П6)/2

58.

Положення лінії глибини пройми

П1П5Г5

0,56Дпр-0,5Шпр+∆l

59.

Точка дотику лінії глибини пройми - точка Г8

Г5Г8

0,5Шпр+1,0 = =0,5*14,7+1,0

8,35

60

Допоміжна точка 1 на бісектрисі кута Г5

Г5І

0,15Шпр+1,5 = =0,15-14,7+1,5

3,75

61.

Допоміжна точка 2 на бісектрисі кута Г6

Г62

0,15Шпр = 0,1514,7

2,2

62.

Точка дотику пройми переду з вертикаллю Г6 (точка П7)

Г6П7

Г6П7 = 5,5÷6,0

5,5

63.

Положення допоміжних точок  для оформлення верхньої ділянки пройми спинки

т.3

т.4

П43 = ЗП7

3-4 = 0,5÷0,8

64

Фактична довжина пройми

П1П4

відстань по кривій між точками П1 і П4

65.

Положення вершини бічного краю на лінії пройми

Г5Г10

66

Вершина бічного зрізу спинки

т.Г11

67

Проекція вершини бічного краю на лінії талин

т.Т8

Г10Т8 - вертикаль

68

Ширина спинки по лінії стегон

Б1Б3

Б1Б3 = Т1Т8

22,1

69.

Ширина переду по лінії стегон

Б2Б6

66)-Б1Б3= (52.0+3,5) - 22,1

33,4

70.

Що направляє бічного зрізу переду

Г10Б6

Г10Б6 - пряма

71.

Допоміжна крапка на лінії талії

т.ТІІ

Т11 - перетин Г10Б6 з лінією талії

72.

Положення вершини бічного краю переду

Т11Г13

Т11Г13 = Т8Г11

73.

Сума розхилів виточок по лінії, талії

∑В

1Т811Т04)-(С1т)=

74.

Положення осі талієвої виточки спинки на лінії талії

Т1Т13

0,4Аа = 0,4·20,7

8.3

75.

Величина розхилу талієвої виточки спинки

0,15В

Довжина типової виточки спинки

по моделі

77.

Прогинання бічних країв переду і спинки

Т8Т9= Т11Т12

Т8Т9 = Т11Т12 = 0,25∑В

78.

Бічний зріз спинки

Г11,Т9, Б3

лекальна крива

79.

Бічний зріз переду

Г1312, Б6

лекальна крива

80.

Величина опуклості бічних країв переду і спинки на ділянці ТБ

0,5-1,0 см на відстані 1/3 довжини відрізків

Т9Б3 і Т12Б6від лінії

талії

81.

Положення допоміжних точок для знаходження нижніх точок бічних зрізів спинки і переду

Б3Б7

Б6Б8

Б7Б9

Б8Б10

Б3Б7=10,0

Б6Б8=10,0

Б7Б9 = 0÷1,0

Б8Б10= 0÷1,0

10,0

10,0

82.

Бічний зріз спинки на ділянці нижчий за лінію стегон

Б3Б9Н1

83

Нижній кінець переду на лінії напівзаносу Н5

Т04Н5

Т1Н-Ур(т1н)+1,5+У р(тмН5)

84.

Величина опуклості на середині відрізка Н2Н5

для оформлення зрізу низу переду

0,4÷0,7

85

Величина розчину центральної талиевой вытачки на переді

0,2∑В

86.

Величина розхилу бічної талієвої виточки на переді

0,15∑В

87.

Положення лінії кишені

Т3К

0,25Дтс-5,0= 0,25*40,3-5,0

5,1

88.

Розрахункова довжина входу в кишеню

К4К41

0,15СгІІ+7,0= 0,15*50,4+7,0

14,5

89

Орієнтація лінії входу в кишеню на переді

КК41

КК4

0.25К4К41=0,25*14,5

 0,75К4К4 -,0,75*14,5

3,6

10,9