Методична розробка лабораторної роботи № 6 "Побудова основи конструкції жіночого плаття по методиці ЦНІІШП", страница 5

на передню виточку - 0,25∑В

на витачку спинки - 0,25∑В

в бічний шов -0,5∑В

Положення виточки спинки (її осі) щодо лінії середини спинки найчастіше визначається відстанню, рівною 0,4 ширини деталі. Розхил задньої виточки відкладають симетрично щодо осьової лінії, проведеної перпендикулярно лінії талії. При цьому верхній кінець виточки повинен розташовуватися нижче за горизонталь Г5Г6, не менше чим на 5 см, нижній - вище за лінію бедер не менше чим на 2 см. У жіночих платтях без бічних кишень передню виточку направляють по вертикалі на центр опуклості грудей. Верхній кінець цієї виточки розташовують на відстані 3-10 см від лінії грудей (Г1Г); верхній кінець бічної виточки переду стоїть на відстані 4-6 см від лінії глибини пройми. Довжина нижніх ділянок виточок переду визначається модельними особливостями (зокрема наявністю кишень).

Рекомендації по побудові талієвих виточок на кресленні конструкції плаття жіночого залежно від силуетної форми виробу і різних модельних особливостей приведені в джерелах [1, з. 123-125; 2, з. 63-66; 5, с. 144].

17.     Довжину ліній бічних зрізів спинки і переду обов'язково зрівнюють. У виробах прилеглого і напівприлеглого силуетів цю операцію виконують в два прийоми - від лінії талії до вершин бічних зрізів (див. формулу 72) і від лінії талії до низу (див. формулу 82).

18.     У формулі 83 при розрахунку довжини переду враховується різниця в припусках на обробку переду і спинки, таким чином відрізок ТН беруть без припуска на обробку, закладеного в нього при побудові.

Розрахунки по цій формулі необхідно виконати самостійно.

Висновок по лабораторній роботі повинен містити детальний аналіз вивченої методики по представленому в [6, с.9] переліку ознак.

Література

1.  Бланк А.Ф., Фомина З.М. Конструирование и конструктивное моделирование женской одежды. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легромбытиздат, 1990. – 256 с.: ил.

2.  Братчик И.М. Лёгкая женская одежда. – Х.: Прапор, 1990. – 288 с.

3.  Головина М.В., Михайлець В.М. Технологія крою та шиття. – 4-е вид. із змінами. – К.: Техніка, 1985. – 266 с.: іл.

4.  Ерзенкрва А.Г. Женская одежда в деталях. – Минск.: «Полымя», 1992. – 231 с.

5.  Жак Лин Техника кроя: Пер. с фр. – М.: «Мега», 1992. – 80 с.: ил.

6.  Козлова Т.В. Художественное проектирование костюма. – М.: Легпромбытиздат, 1982. – 340 с.

7.  Конструирование женских платьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1991. – 23с.: ил.

8.  Костина Е.Я. Раскрой и пошив одежды. – М.: Легкая индустрия, 1977. – 264 с.

9.  Крій та шиття / Головніна М.В., Чернецька М.В., Руда О.Я. та ін. – К.: Держ. вид-во технічної літератури УРСР, 1957. – 238 с.

10.  Легке платя / В.Г. Сивак, О.К. Калініна, Г.М. Харламова.– К.: Час, 1992.– 336с.: ил.

11.  Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды: Учеб. для сред. спец. заведений / Т.В. Козлова, Л.Б. Рытвинская, З.Н. Тимашева.– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1991. – 320 с.: ил.

12.  Рахманов Н.А., Стаханова С.А. Устранение дефектов одежды.– Лёгкая и пищевая промышленность, 1985. – 129 с.

13.  Ханус София Секреты кроя и шитья: Одежда для детей / Пер. с польс. Р.А. Бурченковской – М.: Лёгкая и пищевая промышленность,1984.– 264с.

14.  Цибенко Л.П. Крій та шиття дитячого та жіночого одягу. – К.: Техніка, 1992. – 160 с.