Методична розробка лабораторної роботи № 6 "Побудова креслення основи конструкції вшивних рукавів", страница 4

Таблиця 8.5 Система конструктивних відрізків креслення рукава жіночого демісезонного пальто по методиці ЕМСКО СЕВ (розмір 164- 96- 104)

Номер системи

Назва відрізку

Позначення відрізка на кресленні

Розрахункова формула

Розмір відрізка на кресленні,см

1

2

3

4

5

Базова конструкція /БК/

64.

Ширина пройми

331-351 /ШП/

33-35

15,30

65.

Відстань від вертикалі, доторкуючої до пройми переду, до нижньої точки доторкання пройми

331-341

0,б2(33-35)+а17

10,50

66.

Відстань від вертикалі, доторкуючлої до пройми переду, до нижньої точки доторкання пройми

351-341'

0,38(33-35)-а18

4,80

67.

Відсатнь від пахової лінії до задньої точки доторкання пройми

331-332

0,62(33-35)+а19

11,00

68..

Радіус оформлення задньої частини окату рукава

R332-342

0,62(33-35)+а19

11,00

68.1

Те ж

R341-342

0,62(33-35)+а19

11,00

68.2

Лінія задньої частини рукава

341332

К

69.

Відстань від пахвової лінії до передньої точки доторкання пройми

351-352

0,38(33-35)-а21

4,80

70.

Радіус до оформлення нижньої передньої частини окату рукава

R352-343

0,38(33-35)-а21

4,80

70.1

Те ж

R34-343

0,38(33-35)-а21

4,80

70.2

Нижня передня лінія окату рукава

341΄352

К

71

Ширина рукава зверху (ширина окату рукава)

351-333 /ШОР/

Т57+4,5+П= 11,0+4,5+5,0

20,50

72

Висота окату рукава

333-13

/ВОР/

18,9

73

Відстань від заднього згину до найвищої точки окату рукава 

13-14

0,45(351-333) = 0,45·20,50

9,20

74

Допоміжний відрізок

13-141

0,73(351-333) = 0,73·20,50

14,95

75

Те ж

15-141΄

15-141

76

Те ж

143΄-353

0,5(141'-343)

77

Допоміжний радіус

R353-354

353-343

78

Допоміжний відрізок

141-142

141-15

79

Те ж

14-143

059(14-141)

80

Відстань від рівня найвищої точки окату до вершини заднього згину рукава

13-131

0,3(333-13) = 0,3·18,95

5,70

81

Допоміжний відрізок

131-132

К81(ШОР-ШП-4,5)=0,5(20,50-15,30-4,5)

0.35

82

Те ж

132-344

0.5(132-342)

83

Допоміжний радіус

R344-345

344-342

84

Допоміжний радіус

13΄-133

13΄-133΄

85

Те ж

133-134

1,5(133-132)

86

Те ж

133-144

1,5(133-14)

87

Кут відхилення нижньої частини рукава

β87

88

Довжина рукава

13-333-93

Т33-(121-14)+П= 68,9-13,3+6,00

61,60

89

Довжина рукава до ліктя

13-333-43

Т32-(121-14)+П = = 45,3-13,3+3,85

35,15

90

Ширина рукава знизу

95-931

0,5Т29+П=0,5·16,5+6,50

14,75

91

Допоміжний відрізок

95-94

0,5(95-931)

93

Прогин лінії згину рукава

45-451

K

Вихідна модель конструкції двох шовного рукава з переднім і ліктьовими швами

93.1

Положення вершини ліктьового зрізу нижньої частини рукава

132-135

5,0

93.2

 Положення вершини ліктьового зрізу нижньої частини рукава

R132-135΄

5,0

93.3

Положення вершини ліктьового зрізу верхньої частини рукава на лінії ліктя

43-434

432-433

93.4

Положення вершини ліктьового зрізу верхньої частини рукава на лінії ліктя

434-434΄

2(43-434)

93.5

Допоміжна точка для оформлення ліктьового зрізу верхньої частини  рукава

434-434΄΄

2(43-434)

93.6

Положення лінії переднього зрізу нижньої частини рукава на лінії основи окату

351-356

2,5

2,5

93.7

Положення лінії переднього зрізу нижньої частини рукава на лінії основи окату

351-356΄

2,5

2,5

93.8

Положення лінії переднього зрізу нижньої частини рукава на лінії ліктя

451-452

2,5

2,5

93.9

Положення лінії переднього зрізу нижньої частини рукава на лінії ліктя

452-452΄

5,0

5,0

93.10

Допоміжна точка для оформлення переднього зрізу верхньої точки переду рукава

452-452΄΄

5,0

5,0

93.11

Положення вершини ліктьового зрізу нижньої частини рукав

951-952

2,5

2,5

93.12

Положення вершини ліктьового зрізу нижньої частини рукав

R951-952΄

2,5

2,5

93.13

Те ж

R452″-952΄

452-952

93.14

Положення допоміжної точки для оформлення нижньої частини окату

355-354΄

355-354

93.15

Те ж

355-343΄

355-343

93.16

Те ж

351-343΄

351-343

93.17

Вершина переднього зрізу верхньої частини рукава

356΄-357΄

356-357

93.18

Дуга для оформлення нижньої ділянки окату  верхньої частини рукава

354΄357΄

K