Методична розробка лабораторної роботи № 6 "Побудова креслення основи конструкції вшивних рукавів", страница 2

Номер системи

Назва конструктивного відділу чи точки

Позначення на креслені

Розрахункова формула, розрахунки

Величина відрізку на креслені

1

2

3

4

5

1

Висото окату рукава

ОР

В ок

14,7

2

Положення лінії ліктя

ОЛ

Д р. лік + П вок + П пл. + + У р. = 32,5+0,5+0+0,5

33,0

3

Положення лінії низу

ОН

Д р. зап - 1,5+ У р.= 55,6--1,5+0,8

56,3

4

Ширина окату рукава

ОО 1

0,5* Ш рук = 0,5*37,3

18,7

5

Допоміжний відрізок

ОО 2

0,2

6

Верхня точка окату рукава (точка О3)

О3

О 1О3  = О3 О 2

7

Допоміжна точка

О 4

О5

О 1О4 = О4 О 3

О 3О5 = О5 О 2

8

Допоміжна точка О6 на вертикалі О3 Р1

Р1О6

0,5(В ок - П вок) = 0,5(14,7-0,5)

7,1

9

Точка дотику окату рукава з горизонтальною Р

Р2

РР2  = 0,5* Ш пр = 0,5*14,7

7,35

10

Допоміжний відрізок

Рл Р3

Рл Р3 = Рл Р2

11

Величина ліктьового перекату рукава

Р4

перетин Р3О4з вертикаллю О1Рл

12

Вершина переднього перекату

Рл

перетин прямої Р4О6 з вертикалю ОР

13

Допоміжна точка

О 7

О 5О7  = О7 О 5

14

Допоміжна точка для оформлення верхнього переднього відділу оката рукава (О 8)

О7О8

0,2...0,4

15

Верхня частина окату рукава

лекальна крива через точки Р4О3 , О8 Р5

16

Допоміжний відрізок

Р4Р2

17

Допоміжна точка для оформлення нижньої частини рукава

О 9

О10

Р4О= О9Р2

О 9О10 = 1,5...2,0

18

Нижня частина окату рукава

лекальна крива через точки Р4О10, Р2Р5

19

Зміщення низу рукава

НН1

Н1Н2

15,0

2,0

20

Направляюча низу рукава

НН2

21

Ширина рукава внизу в розгорнутому вигляді

Ш рук. вн

0,5* Ш рук +10,0 = =0,5*37,3+10,0

28,7

22

Ширина шаблону рукава внизу

НН3

0,5* Ш рук. вн = =0,5*28,7

14,35

23

Допоміжна точка

Л4

перетин Н3Рл з лінією ліктя

24

Положення лінії ліктьового перекату рукава на лінії ліктя

Л4 Л5

1,5...2,0

25

Ліктьовий перекат шаблону рукава

РлЛ5Н3

26

Положення внутрішнього шва рукава

Р0

Л8

Н9

РР0= 0,5 РРл

Л Л8= 0,5Л Л5

Н Н9= 0,5НН3

1

2

3

4

5

27

Вершина внутрішнього шва рукава

О11

перетин Л8Р0 з лінією окату

28

Допоміжна точка

Н0

перетин Л8Н9 з горизонтальною лінією Н Н1

29

Розташування внутрішнього шва рукава в готовому вигляді

О11Р0Л8Н9

30

Розгортка передньої частини рукава відносно лінії переднього перегину

Р15

Л9

Н11

РР15= РР0

ЛЛ9= ЛЛ8

НН11= НН0

31

Положення вершини внутрішнього зрізу переднього відділу рукава

Р16

Р15Р16= Р0О11

32

Точка дотику переднього відділу рукава з горизонтальною лінією Р

Р17

РР17= РР2

33

Передній відділ окату рукава

лекальна крива через точки Р5, Р17, Р16

34

Розташування нижньої точки внутрішнього зрізу переднього відділу рукава

Н12

Н11Н12= Н9Н0

35

Направляюча внутрішнього зрізу переднього відділу рукава

Р16Н12

36

Допоміжна точка на лінії ліктя

Л10

перетин Р16Н12 з лінією ліктя

37

Перпендикуляр з точки Л8 на пряму РлЛ5

Л11

38

Перпендикуляр з точки Л5 на пряму Л5Н3

Л12

39

Допоміжний відрізок, що визначає напрям верхньої сторони ліктьової виточки

Л11Л13

Л11Л13= Л11Л8

40

Допоміжний відрізок, що визначає напрям нижньої сторони ліктьової виточки

Л12Л15

Л12Л15= Л12Л8

41

Подовження верхньої сторони ліктьової виточки

Л13Л14

Л13Л14= Л9Л10

42

Нижня сторона ліктьової виточки

Л11Л15

43

Зрівнювання сторін ліктьової виточки

Л11Л16

Л11Л16= Л11Л14

44

Перпендикуляр з точки О11 на пряму Р4 Л11

Р18

45

Розташування вершини  внутрішнього зрізу заднього відділу рукава

О12

Р18О12= Р18О11

46

Нижній задній відділок ату рукава

Лекальна крива між точками Р4і О12

47

Внутрішній зріз заднього відділу рукава вище лінії ліктя

Л14О12

48

Перпендикуляр з точки  на нижній відділ лінії ліктьового перегину рукава ()

Н13

49

Нижня точка внутрішнього зрізу заднього відділу рукава

Н14

Н13Н14= Н13Н9

50

Внутрішній зріз заднього відділу рукава нижче лінії ліктя

Л16Н14