Тест на 4 бали з дисципліни "Системи та методи прийняття рішень" (Діапазон робочої області визначення функції КФЕ), страница 2

Визначити оптимальну стратегію за максимінним критерієм. У відповіді ввести назву оптимальної стратегії та значення критерію.

Minmax: min (max по столбцам); min (8 6 5)=5

Maxmin: max (1 4 2)=4

9. Для гіперсферичного класифікатора відомі еталонний вектор-реалізація  і оптимальний радіус  , Обчислити функцію належності для вектора реалізації,  що належить класу розпізнавання , для  таких векторів-реалізацій:

d= 7 >= 6 -  не належить контейнеру класу розпізнавання

d= 4 <  -  належить класу розпізнавання 

d= 7 >  - не належить класу розпізнавання

 =  = 1 -  =

10. Для гіперсферичного класифікатора відомий оптимальний радіус  , Обчислити функцію належності для вектора-реалізації, кодова відстань  якого від еталонного вектора-реалізації дорівнює  9 кодовим одиницям.

 = 1 -  =

11.

Розв’язати багатокрокову задачу прийняття рішень, модель якої подана у вигляді графу, за детермінованим методом Беллмана. Числа у дуг графу визначають витрати, що забезпечують перехід від однієї вершини до іншої.

У відповіді вказати витрати, що характеризують кожний крок прийняття рішень

ti (i = 0, 1, …, 4).

12.

Розв’язати задачу вибору найкращої структури обсягу закупівлі оптової компанії продукції для реалізації по торговим підприємствам, використовуючи принцип гарантованого результату, тобто максиміна. Для вибору продукції було сформовано декілька цільових критеріїв: строк зберігання, оптова ціна та асортимент торгової марки. Вибір виробника виконувався з таких підприємств-постачальників: Долина; Топаз; Масандра. Вхідні дані наведені в таблиці

Строк зберігання

Оптова ціна

Асортимент

Масандра

3

6

4

Долина

8

5

2

Топаз

1

4

5

Визначити оптимальну стратегію за максимінним критерієм. У відповіді ввести назву оптимальної стратегії та значення критерію.

13. На етапі навчання було сформовано контейнери класів з такими параметрами

Центри контейнерів класів:

x1

x2

x3

1

0

0

1

1

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

Радіуси контейнерів класів:

d1

d2

d3

2

3

1

Сформувати бінарні реалізацію, що НЕ належить жодному з класу

1 0 0 0 1

x1=1 1 1 0 0, d1 = 2<3; x2=0 1 1 1 0, d2=3<5; x3=0 0 0 1 1, d3=1<2

Xm =10001

14. На етапі навчання було сформовано контейнери класів з такими параметрами

Центри контейнерів класів:

x1

x2

x3

1

0

1

1

0

1

1

0

0

1

0

0

1

1

0

Радіуси контейнерів класів:

d1

d2

d3

2

2

1

Сформувати бінарні реалізацію, що належить всім класам одночасно

1 1 0 0 1

x1=1 1 1 1 1, d1 = 2=2; x2=0 0 0 0 1, d2=2=2; x3=1 1 0 0 0, d3=1=1

Xm =11001

15. Виразіть умовну (апостеріорну) ймовірність   через точнісні характеристики системи оцінок двухальтернативних рішень.

16. Виразіть умовну (апостеріорну) ймовірність   через точнісні характеристики системи оцінок двухальтернативних рішень.

17. Виразіть умовну (апостеріорну) ймовірність   через точнісні характеристики системи оцінок двухальтернативних рішень.

18. Виразіть умовну (апостеріорну) ймовірність   через точнісні характеристики системи оцінок двухальтернативних рішень.

19.

За бінарними навчальними матрицями побудувати масив кодових відстаней для класу  , попередньо визначивши еталонні вектори. Рівень селекції=0,5.

 Клас розпізнавання

Бінарна навчальна матриця

1 1 1 1 1

1 0 1 0 1

1 1 1 0 1

1 0 0 1 1

1 0 0 0 0

0 1 1 0 0

0 0 1 0 0

1 1 1 1 0

20. Вказати діапазон робочої області визначення функції  КФЕ :

d

1

2

3

4

5

6

7

8

D1

0.01

0.14

0.51

0.54

0.89

0.91

1

1

D2

1

1

0.8

0.51

0.39

0.19

0.1

0

D1>0,5; D2>0,5

d=3-4