Тест на 4 бали з дисципліни "Системи та методи прийняття рішень" (Діапазон робочої області визначення функції КФЕ)

Страницы работы

Содержание работы

Тести на 4  (СМПР, Шелехов)

1. Дано  радіус та масив кодових відстаней. Розрахувати помилку першого та другого роду, першу та другу достовірність.

Матриця кодових відстаней для класу

5 7 5 5 7 8 1 6 2 4

7 2 5 2 1 3 4 5 8 5

Поточне значення радіусу

5

К1=6, к2=4, к3=8, к4=2.

Помилка першого та другого роду: α=k2/n=4/10=0,4; β=k3/n=8/10=0,8

Перша та друга достовірність: D1= k1/n=6/10=0,6; D2= k4/n=2/10=0,2

2.   Вказати діапазон робочої області визначення функції  КФЕ :

d

1

2

3

4

5

6

7

8

D1

0.01

0.49

0.58

0.7

0.89

0.91

1

1

D2

1

1

0.61

0.4

0.39

0.19

0.1

0

D1>0,5; D2>0,5

d=3

3. Дано навчальну матрицю для синтезу СППР за МФСВ. Побудуйте бінарний еталонний вектор.  Крок дельта20, рівень селекції=0.5.  Матриця яскравості:

30

10

20

20

10

30

10

35

25

0

40

10

10

100

50

50

Знаходимо середнє арифметичне по стовпцям:  18,5; 35; 30; 28,75

Знаходимо контрольні допуски: 18,5+20=28,75; 18,5-20=-1,75

55 – 15; 50 – 10; 48,75 – 8,75

Якщо елем. з матриці яскравості входять в контрольні допуски, то ставимо 1, якщо ні то 0.

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

0

Будуємо бінарний еталонний вектор, дивлячись на матр.яскравості. EV=[0.75,0.25,1,0.75]=[1,0,1,1] (зрівнюємо з рівнем селекції, якщо > то ставимо 1, якщо < то 0).

4. Дано радіус та масив кодових відстаней. Розрахувати помилку першого та другого роду, першу та другу достовірність.

Матриця кодових відстаней для класу

5 7 5 5 7 8 1 6 2 4

7 2 5 2 1 3 4 5 8 5

Поточне значення радіусу

3

К1=2, к2=8, к4=8, к4=6. (Порівнюємо з радіусом 3)

Помилка першого та другого роду: α=k2/n=8/10=0,8; β=k3/n=4/10=0,4

Перша та друга достовірність: D1= k1/n=2/10=0,2; D2= k4/n=6/10=0,6

5. У табл. 1 наведено значення першої  та другої  достовірностей, помилок першого ряду  і другого ряду , одержаних на k-му кроці навчання системи прийняття рішень за методом фукціонально-статистичних випробувань при обчисленні інформаційного критерію ефективності .

Таблиця 1

k

1

0,00

1,00

0,00

1,00

2

0,12

0,88

0,00

1,00

3

0,25

0,75

0,04

0,96

4

0,60

0,40

0,15

0,85

5

0,78

0,22

0,28

0,72

6

0,85

0,15

0,36

0,64

7

0,97

0,03

0,59

0,41

8

1,00

0,00

0,85

0,15

9

1,00

0,00

1,00

0,00

Укажіть інтервал змінної k, де значення критерію знаходяться в робочій (допустимій) області визначення його функції.

[4-6] – В одновременно D1 и D2 больше  ,5

6.

Розв’язати багатокрокову задачу прийняття рішень, модель якої подана у вигляді графу, за детермінованим методом Беллмана. Числа у дуг графу визначають витрати, що забезпечують перехід від однієї вершини до іншої.

У відповіді вказати витрати, що характеризують кожний крок прийняття рішень

ti (i = 0, 1, …, 4).

(4,2,4,4)

7. Для гіперсферичного класифікатора визначити належність класу розпізнавання , для якого відомі еталонний вектор-реалізація  і оптимальний радіус  ,  таких векторів-реалізацій:

, ,

8. Розв’язати задачу вибору найкращої структури обсягу закупівлі оптової компанії продукції для реалізації по торговим підприємствам, використовуючи принцип гарантованого результату, тобто максиміна. Для вибору продукції було сформовано декілька цільових критеріїв: строк зберігання, оптова ціна та асортимент торгової марки. Вибір виробника виконувався з таких підприємств-постачальників: Долина; Топаз; Масандра. Вхідні дані наведені в таблиці

Масандра

Долина

Топаз

Строк зберігання

3

6

4

Оптова ціна

8

5

2

Асортимент

1

4

5

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Тестовые вопросы и задания
Размер файла:
205 Kb
Скачали:
0