Тест на 4 бали з дисципліни "Дискретна математика" (Отримання для заданої функції МДНФ. Сигнатура алгебраїчної системи)

Страницы работы

Содержание работы

1.

Отримати для даної функції МДНФ за методом Вейча

   

f(, ,, )

0   0   0   0   

0   0   0   1   

0   0   1   0   

0   0   1   1   

0   1   0   0   

0   1   0   1   

0   1   1   0    

0   1   1   1   

1   0   0   0   

1   0   0   1   

1   0   1   0   

1   0   1   1   

1   1   0   0   

1   1   0   1   

1   1   1   0   

1   1   1   1   

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

  V x2x3x4

2.

Отримати для даної функції МДНФ за методом Квайна

   

f(, ,, )

0   0   0   0   

0   0   0   1   

0   0   1   0   

0   0   1   1   

0   1   0   0   

0   1   0   1   

0   1   1   0    

0   1   1   1   

1   0   0   0   

1   0   0   1   

1   0   1   0   

1   0   1   1   

1   1   0   0   

1   1   0   1   

1   1   1   0   

1   1   1   1     

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

МДНФ має вигляд:

3.

Який вигляд має поліном Жегалкіна для функції  ?

Xyz +xz+xy+x+y+z+yz

4.

Розбити стани qавтомата на класи еквівалентних станів за алгоритмом Мілі

Вхідний алфавіт A(a , a , a) і вихідний алфавіт V(v,v,)

q

    a   a   a

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  2.0   4.1  4.1   

  1.1   1.0  5.0

  1.1   6.0  5.0

  8.0   1.1  1.1

  6.1  4.1   3.0

  8.0  9.1   6.1

  6.1  1.1  3.0

  4.1  4.0  7.0

  7.0  9.1  7.1

  Розбиття станів q  на класи еквівалентних станів має вигляд

5

Розбити стани qавтомата на класи еквівалентних станів за алгоритмом Мілі

Вхідний алфавіт A(a , a , a) і вихідний алфавіт V(v,v,)

q

    a   a   a

1

2

3

4

5

6

7

8

 3.1   2.0    4.0

 2.1  1.1   4.0

 1.1  5.0   6.0      

 2.0  1.1   8.1

 5.1  1.1   4.0

 2.0  3.1   7.1

 4.1  3.0   1.0

 6.1  1.0   1.0

Розбиття станів q  на класи еквівалентних станів має вигляд

6

Розбити стани qавтомата на класи еквівалентних станів за алгоритмом Мілі

Вхідний алфавіт A(a , a , a) і вихідний алфавіт V(v,v,)

q

    a   a   a

1

2

3

4

5

6

7

8

 2.0   5.0    3.1

 1.0  1.1   1.0

 3.1  7.1   2.1      

 5.1  1.1   6.1

 8.0  1.0   3.1

 7.1  3.1   2.1

 3.1  6.0   1.1

 1.0  5.1   1.0

Розбиття станів q  на класи еквівалентних станів має вигляд

7.

Який вигляд має поліном Жегалкіна для функції   ?

Xz+yz+x+z

b

8.

Отримати для даної функції МДНФ за методом Вейча

   

f(, ,, )

0   0   0   0   

0   0   0   1   

0   0   1   0   

0   0   1   1   

0   1   0   0   

0   1   0   1   

0   1   1   0    

0   1   1   1   

1   0   0   0   

1   0   0   1   

1   0   1   0   

1   0   1   1   

1   1   0   0   

1   1   0   1   

1   1   1   0   

1   1   1   1     

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

 j

9.

Перевірити дану функцію на не монотонність і виразити через неї заперечення

   

f(, ,, )

0   0   0   0   

0   0   0   1   

0   0   1   0   

0   0   1   1   

0   1   0   0    

0   1   0   1   

0   1   1   0    

0   1   1   1   

1   0   0   0   

1   0   0   1   

1   0   1   0   

1   0   1   1   

1   1   0   0   

1   1   0   1   

1   1   1   0   

1   1   1   1     

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

дорівнює:

Функция немонотонна

10.

Який вигляд має поліном Жегалкіна для функції  ?

Xy+xz+z

j

11.

Нехай p,q,r визначають слідуючи висловлення :

p: Він купить комп’ютер;

q: Він буде святкувати всю ніч;

r: Він виграє в лотерею.

Запишіть наступне висловлення, що представлено символьним виразом:

.

Якщо він виграє в лотерею, то він купить компьютер і буде святкувати всю ніч

12.

Відома множина А={a,b}.Знайти чому дорівнює А2.

aa,ab,ba,bb

13.

Знайти мінімальну ДНФ для функції f(x,y,z)=?

14.

Вкажіть кількість всіх підмножин множини {§,¨,©}?

8

15.

Сформулюйте теорему Ейлера з теорії графів

Связный граф является эйлеровым тогда и только тогда когда степени всех его вершин четны

16.

Дайте визначення поліному Жегалкіна, що застосовується в математичній логіці

P=a0+a1x1+a2x2+…+anxn+…+a2n-1x1x2…xn

17.

Яка операція на множині називається бінарною?

Обьединение

Пересечение

разность

18.

Нехай заданий двомісний предикат P(x,y) : «x любить y». Як за допомогою логіки предикатів представити фразу – « Кожну людини хтось любить» ?

Для любого у существует такой х что P(x,y)

19.

Що називають деревом в теорії графів?

Связный ацикличный ориентированный граф

20.

Що складає сигнатуру алгебраїчної системи?

Сукупність предикатів або множина алгебраїчних оперцій непустої множини і множина відношень визначених на А

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Задания на контрольные работы
Размер файла:
3 Mb
Скачали:
0