Тест із 20 запитань з дисципліни "Дискретна математика" (Який граф називається мультиграфом? Яка операція над множинами називається одномісною?)

Страницы работы

Содержание работы

1. Який граф називається мультиграфом?

 • містить кратні ребра
 • має петлю
 • ребра мають напрям

2.Множину можна задати

 • списком
 • процедурою, що породжує
 • процедурою, що розпізнає

3.Яка операція над множинами називається одномісною?

 • об’єднання
 • перетин
 • доповнення

4. Які рівності множин вірні?

5. Скільки існує логічних функцій від двох змінних?

 • 10
 • 12
 • 16

6. На яких наборах функція  приймає значення 0?

 • (0,0)
 •  (1,0)
 • (1,1)

7. Який граф називається орієнтованим

 • не містить ребер
 • ребра мають напрям
 • має петлю

8. Які операції булеві?

 •  
 •   

9. Які змінні називаються фіктивними для функції f() ?

 • Якщо вони приймають нульове значення
 • Якщо від них не залежить значення функції
 • Якщо f(0, 0,…,0)=0

10. Яка формула називається ДДНФ?

 • Формула, яка є кон’юнкцією елементарних диз’юнкцій
 • Формула, яка є диз’юнкцією елементарних кон’юнкцій
 • Формула, яка є диз’юнктивним розкладанням функції за всіма змінними

11. Який граф називається нескінченним

 • нескінченна кількість ребер
 • нескінченна кількість вершин
 • не містить ребер

12. Які властивості  поєднує відношення еквівалентності?

 • рефлексивність та транзитивність;
 • рефлексивність, симетричність та транзитивність;
 • симетричність та транзитивність;
 • рефлективність, транзитивність та толерантність.

13.

Які формули є формулами спрощення логічних виразів?

14. Вкажіть кількість всіх підмножин множини {а,в,с}?

 • 9
 • 8
 • 3
 • 6

15. Яка формула називається тотожно-істиною формулою?

 • приймає істинність на половині наборів значень аргументів;
 • не приймає ніколи істинності.
 • приймає істинність на будь якому наборі значень аргументів;
 • приймає істинність тільки на тотожних наборах;

16. Яка формула називається тотожно-хибною формулою?

 • приймає хибність на будь якому наборі значень аргументів;
 • приймає хибність тільки на тотожних наборах;
 • приймає хибність на половині наборів значень аргументів;
 • не приймає ніколи хибності.

17. Яка формула називається нейтральною формулою?

 • приймає істинність на будь якому наборі значень аргументів;
 • приймає рівно половину зі своїх значень – істинність, іншу половину - хибність;
 • приймає значення хибності на деяких наборах, на інших - істинність;
 • не приймає ніколи ні істинності, ні хибності.

18. Який граф називають зв’язним графом?

 • якщо його можна приєднати до будь-якого графа;
 • якщо він служить для зв’язку між містами;
 • будь-який граф.
 • якщо будь-яка пара його вершин може бути з’єднана деяким маршрутом;

19. Які з даних функцій  є монотонними?

1. Диз’юнкція,

2. Імплікація,

3. Кон’юнкція.

Відповіді

 • 1,2,3
 • 2,3
 • 1,3

20. Які з даних функцій зберігають 0:

1 диз’юнкція,

2 стрілка Пірса

3 кон’юнкція.

Відповіді

 • 1,2,3
 • 1,3
 • 1,2

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Тестовые вопросы и задания
Размер файла:
49 Kb
Скачали:
0