Побудувати інтервальний варіаційний ряд. Підрахувати вибіркові характеристики. Побудувати полігон і гістограму. Знайти емпіричну функцію розподілу і побудувати її графік

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Задача №1

Варіант 1.

Час t (в хвилинах) очікування водієм зеленого світла на перехресті задано вибіркою

0,000

0,001

0,003

0,012

0,044

0,156

0,534

0,802

0,007

0,822

0,873

0,838

0,170

0,476

0,322

0,648

0,991

0,107

0,726

0,393

0,827

0,419

0,071

0,659

0,309

0,927

0,778

0,327

0,961

0,826

0,308

0,414

0,707

0,515

0,729

0,742

0,884

0,632

0,835

0,318

0,394

0,502

0,471

0,306

0,600

0,846

0,678

0,454

0,623

0,648

1.  Побудувати інтервальний варіаційний ряд.

2.  Підрахувати вибіркові характеристики: середнє (), дисперсію [S?) і середнє квадратичне відхилення (St), медіану (Ме) і моду (М0).

3.  Побудувати полігон і гістограму.

4.  Знайти емпіричну функцію розподілу і побудувати її графік.

Варіант 2.

Спостереження за міжремонтними інтервалами Т(в місцях) роботи зернозбирального комплексу дали такі результати:

0,000

0,000

0,002

0,006

0,023

0,084

0,382

0,810

0,003

0,864

1,033

0,912

0,093

0,323

0,194

0,522

2,336

0,057

0,648

0,250

0,877

0,271

0,037

0,537

0,183

1,306

0,752

0,198

1,623

0,875

0,184

0,276

0,613

0,362

0,654

0,676

1,079

0,500

0,900

0,191

0,250

0,348

0,318

0,182

0,458

0,936

0,567

0,303

0,487

0,522

1.  Побудувати інтервальний варіаційний ряд.

2.  Підрахувати вибіркові характеристики: середнє (f), дисперсію (S^) і середнє квадратичне відхилення (St), медіану (Ме) і моду (М0).

3.  Побудувати полігон і гістограму.

4.  Знайти емпіричну функцію розподілу і побудувати її графік.

Варіант 3.

Інтервал руху поїздів метро складає2 хвилини. В таблиці наведені значення випадкової величини J-часу очікування пасажиром поїзда.

0,000

0,002

0,007

0,025

0,089

0,312

1,068

1,604

0,014

0,045

1,747

1,677

0,341

0,952

0,645

1,297

1,981

0,214

1,452

0,787

1,654

0,838

0,143

1,317

0,618

1,853

1,555

0,653

1,922

1,653

0,617

0,828

1,413

1,030

1,459

1,483

1,769

1,265

1,669

0,635

0,787

1,004

0,941

0,612

1,200

1,692

1,356

0,908

1,245

1,295

1.  Побудувати інтервальний варіаційний ряд.

2.  Підрахувати вибіркові характеристики: середнє (X), дисперсію (S*) і середнє квадратичне відхилення (S*), медіану (Ме) і моду (М0).

3.  Побудувати полігон і гістограму.

4.  Знайти емпіричну функцію розподілу і побудувати її графік.

Варіант 4.

В таблиці наведені числові значення проміжків часу At (в хвилинах) між появою клієнтів до якогось банку.

0,000

0,002

0.007

0,025

0,091

0,339

1,527

3,239

0,014

3,457

4,134

3,647

0,374

1,293

0,778

2,-91

9,344

0,226

2,590

1,000

3,507

1,086

0,148

2Д50

0,740

5,223

3,007

0,791

6,492

3,502

0,738

1,069

2,453

1,447

2,614

2,706

4,314

2,001

3,600

0,764

1,000

1,394

1,272

0,730

1,832

3,742

2,267

1,211

1,949

2,086

1.  Побудувати інтервальний варіаційний ряд.

2.  Підрахувати вибіркові характеристики: середнє (At), дисперсію (Sft) і середнє квадратичне відхилення (S4t), медіану (Ме) і моду (М0).

3.  Побудувати полігон і гістограму.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Задания на контрольные работы
Размер файла:
69 Kb
Скачали:
0